USC » Investigación » Investigadores
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Oficina de Investigación e Tecnoloxía

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Convocatoria Pública extraordinaria 6/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación (urxente e de carácter excepcional)

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 11/06/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-08/2020: contrato como Business Development Manager para a Unidade de Transferencia da Ciencia e da Tecnoloxía Matemática á Industria de ITMATI

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Intensificación de la actividad de la Unidad de Gestión de Transferencia de la Ciencia y de la Tecnología Matemática a la Industria por las nuevas oportunidades de colaboración surgidas por la pandemia del coronavirus Covid-19.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 10/07/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 7/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 10/07/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Mobilidade


Axudas á mobilidade para estancias breves e traslados temporais para beneficiarios do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU)

Estado: Aberta
Resume:

As axudas para estancias breves e traslados temporais teñen por obxecto financiar mobilidades para reforzar a internacionalización da formación científica e capacidade técnica, mediante a súa incorporación a un centro ou grupo de investigación relevante no ámbito internacional e vinculado ao campo científico, técnico ou artístico correspondente ao contido da tese doutoral para a que se concedeu a axuda.

A presente convocatoria extraordinaria obedece á Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

O prazo excepcional para a realización das Estancias breves e Traslados temporais comprende entre o 1 de marzo de 2020 e o 31 de decembro de 2021.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/092020 ás 14:30 h.
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


IV Convocatoria de axudas para a transferencia do coñecemento ao sector agroalimentario

Estado: Aberta
Resume:

Lanza unha convocatoria como unha ferramenta para impulsar a innovación no ámbito agroalimentario, co fin de dotar aos grupos de investigación españois dunha axuda para poder iniciar a transferencia do coñecemento ao sector produtivo agroalimentario de descubrimentos ou invencións que se atopen nun estado avanzado de desenvolvemento, co concurso dunha empresa interesada en implementar os devanditos avances do coñecemento.

bases da convocatoria


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


III Edición do Concurso nacional Innovatia 8.3, premios ás empresas creadas co apoio das universidades ou OPIs e lideradas por mulleres

Estado: Aberta
Resume:

O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades e a Universidade de Santiago de Compostela, no marco do proxecto Innovatia 8.3, convocan a III Edición do Concurso nacional "Innovatia 8.3, premios ás empresas creadas co apoio das universidades ou OPIs e lideradas por mulleres",  cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

O concurso ten como obxectivo distinguir e premiar económicamente a empresas lideradas por mulleres e creadas co apoio das universidades ou OPIs, sobre proxectos de emprendedoras de carácter innovador. O concurso tamén ten por obxecto promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito universitario e tecnolóxico.

Os premios concederanse por proxectos empresariais, independentemente do número de persoas participantes nos mesmos, nas categorías e contías seguintes:
1.    Premio ao proxecto empresarial de Base Tecnológica. 10.000 €
2.    Premio a proxecto empresarial Startup. 7.000 €
 
O prazo de presentación de solicitudes está aberto desde o 15 de xuño ata o 8 de setembro de 2020.

As candidaturas deberán presentarse a través do seguinte formulario de inscrición
 
No seguinte enlace pode consultar as bases do III Concurso Innovatia 8.3


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 08/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaSpin_UP lanza un concurso de ideas innovadoras para solucionar os retos da industria e do sector da investigación

Estado: Aberta
Resume:

Spin_UP, liderado por UNINOVA, pon en marcha un concurso de ideas e proxectos co que se pretende identificar as necesidades de innovación e dar resposta aos retos que existen tanto no sector industrial como no ámbito da investigación.
O concurso procura propostas emprendedoras nas áreas da industria agroalimentaria e a saúde-envellecemento activo pero tamén terán cabida as propostas relacionadas coa industria de transformación 4.0 así como a industria creativa, TIC, Turismo.

A finalidade do concurso é a creación de empresas a partires da transferencia de tecnoloxía e coñecemento, aportando solucións a posibles retos existentes na industria.

As ideas que cumpran cos requisitos recibirán apoio na análise previa da viabilidade técnica e económica, así como asesoramento para a preparación dun elevator-pitch que presentarán ao comité avaliador do concurso, que seleccionará aquelas que pasan á segunda fase.

Nesta segunda fase, que consiste no proceso de aceleración para a creación de empresas, as iniciativas contarán cun consultor empresarial, un tutor e un mentor, para asesoramento, coordinación, apoio, elaboración do modelo de negocioe outras situacións que poidan surxir no desenvolvemento da iniciativa. Tamén recibirán asesoramento en materia de propiedade intelectual e industrial e acompañamento a foros de investimento.

O concurso está dirixido á comunidade univesitaria de Galicia. Ademáis, poden participar persoas interesadas en colaborar, a través dos seus coñecementos ou experiencia, no desenvolvemento dos proxectos selecionados. Neste caso, deberán completar o formulario que aparece na web específico para este caso.

O prazo para presentar as ideas estará aberto ata o próximo 30 de setembro.

Consulta as bases do concurso aquí

Cartel detalles concurso.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


II Convocatoria de Proxectos de Investigación Asociados ás Cátedras Institucionais da USC – 2020

Estado: Aberta
Resume:

O período de execución dos proxectos será o comprendido entre o 1 de setembro de 2020 e 30 de novembro de 2020.

O financiamento da presente convocatoria, por un importe máximo de 8000,00 €, efectuarase con cargo ás partidas orzamentarias 5055.4337.22900 (Cátedra de Cronicidade) e á partida 5075.4326.22900 (Cátedra do Camino de Santiago e as Peregrinacións).


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 27/07/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto