USC » Investigación » Investigadores » Financiamento » Nacional
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Financiamento Autonómico
Financiamento Nacional
Financiamento Internacional
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Financiamento Nacional

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Bolsas de posdoutorado Junior Leader 2021

Estado: Aberta
Resume:

30 bolsas de posdoctorado de 3 anos de duración para investigadores de todas as nacionalidades, aos que se lles ofrece un contrato laboral para a realización dun proxecto de investigación nos centros acreditados cos distintivos de excelencia Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III e centros avaliados como excelentes pola Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal.


Entidade Convocante: Fundación La Caixa
Publicado en: Outros
Prazo: 07/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 10/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 10/08/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria Internacional 11/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 21/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública extraordinaria 8/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación (urxente e de carácter excepcional)

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 27/07/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública extraordinaria 9/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación (urxente e de carácter excepcional)

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 03/08/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Apertura da convocatoria de adscrición-renovación a ITMATI 2020 de persoal

Estado: Aberta
Resume:

Convocatoria para a incorporación a ITMATI, ou renovación, de membros adscritos das 3 universidades galegas (ESP/GAL)

Formulario de solicitude de adscrición a ITMATI (ESP/GAL)

Formulario de renovación de adscrición a ITMATI (ESP/GAL)


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: Renovación ata o 18/09/2020 e Adscrición ata o 02/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premio INAP 2020 para teses doutorais

Estado: Aberta
Resume:

Na convocatoria desta edición poden participar as teses que fosen defendidas en calquera universidade española entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 30 de xuño de 2020.

Boletín Oficial del Estado de 27 de julio.


Entidade Convocante: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 14/08/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas Investigación contra a Violencia de Xénero

Estado: Pechada
Resume:

Axudas á investigación da universidade de santiago de compostela para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero, para o ano 2020.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 30/07/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto