USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Proyectos Internacionales de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Registro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

Contratos Laborales » --


Convocatoria Pública Ordinaria 3/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 15/04/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria contratación PRINCIPIA 2021

Estado: Cerrarda
Resumen:

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Programa PRINCIPIA).

D.O.G


Entidad Convocante: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Publicado en:
Plazo: 15/04/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatorias SNE2021

Estado: Abierta
Resumen:

A rede Eionet é a rede europea de Información e Observación do Medio Ambiente da Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), e ten como obxectivo subministrar información ambiental que precisan os estados membros e a Comisión Europea. Está integrada, entre outros, polos Puntos Focais Nacionais (PFN), organismos encargados de realizar a coordinación das actividades relacionadas co programa de traballo da AEMA, e os Puntos Focais Autonómicos (PFA), que son os encargados de coordinar as actividades da rede en cada comunidade autónoma.

En España o PFN é o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e o PFA en Galicia é a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: según convocatoria
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria Pública extraordinaria 2/2021 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación (urgente y de carácter excepcional)

Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 29/03/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 1/2021 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 18/02/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2021

Estado: Cerrarda
Resumen:

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral 2021.


Entidad Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en:
Plazo: 01/03/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Posdoutoral Modalidade B

Estado: Cerrarda
Resumen:

No Diario Oficial de Galicia do día 21 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade B.


Entidad Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en:
Plazo: 22/02/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Posdoutoral Modalidade A

Estado: Cerrarda
Resumen:

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade A.


Entidad Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en:
Plazo: 01/03/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria do Subprograma Juan de la Cierva 2020

Estado: Cerrarda
Resumen:

Las ayudas tienen como objetivo fomentar la contratación laboral de jóvenes en posesión del grado de doctor, por un periodo de tres años, con objeto de que afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación posdoctoral.

Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2020

Plazo: 15/12/2020-19/01/2021 a las 14:00 horas, hora peninsular española.

Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2020

Plazo: 17/12/2020-21/01/2021 a las 14:00 horas, hora peninsular española


Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Outros
Plazo: según convocatoria
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 2020

Estado: Cerrarda
Resumen:

Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales, en Universidades Españolas.

Destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor/a o la adquisición de competencias docentes universitarias, en cualquier área del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de estas personas al sistema español de educación superior, y de investigación científica.


Entidad Convocante: Ministerio de Universidades
Publicado en: Outros
Plazo: 11/12/2020
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto