USC » Investigación » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-2155 - INHIBIDORES ENZIMÁTICOS E FERRAMENTAS QUÍMICAS EN BIOLOXÍA   [4784]

Datos grupo
Código: GI-2155
Nome Corto: INCTB
Nome Largo: Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía
Departamento: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Web: http://www.usc.es/ciqus/en/groups/gonzalezbello
Contacto: GONZALEZ BELLO, CONCEPCION - concepcion.gonzalez.bello@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Desenvolvemento de novos axentes antimicrobianos cun novo mecanismo de acción para o tratamento das infeccións bacterianas resistentes.
 • Estudos computacionais da catálisis enzimática e o recoñecemento molecular como base do deseño de ligandos: Dinámica Molecular, QM/MM
 • Axentes de recoñecemento de ADN, sensores e dispositivos moleculares
 • Ferramentas químicas para estudar as mitocondrias
 • Desenvolvemento de "IC-tagging" para a elaboración de vacúas subunitarias
Servizos e Recursos
 • Síntese de compostos orgánicos altamente funcionalizados
 • Predicción da interacción ligando-biomacromolécula mediante modelado molecular
 • Simulacions de dinámica molecular de complexos enzima/ligando e proteina/ligando
 • Síntese de péptidos e complexos de coordinación
 • Fotoquímica e dicroismo circular
 • Expresión de proteínas
 • Viroloxía
 • Biotecnoloxía
Palabras chave
 • Inhibidores enzimáticos, Catálise enzimática, Docking e Dinámica Molecular, Fluorescencia, Péptidos, Helicatos, Sensores e Dispositivos Moleculares, patoxénesis molecular, viroplasmas, "armas" moleculares, ferramentas para a elaboración de vacunas, ferramentas para a liberación de xenes
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
GONZALEZ BELLO, CONCEPCIONCoordinador592040000-0001-6439-553XE-Mail: concepcion.gonzalez.bello@usc.es
BUSCH, LISA KAYMembro584630000-0002-7493-7547
DIAZ JULLIEN, CRISTINAMembro587550000-0002-4307-8129
MANEIRO REY, MARIAMembro595480000-0001-6229-9157
MARTINEZ COSTAS, JOSE MANUELMembro595780000-0002-8877-7775
VAZQUEZ LOPEZ, MIGUELMembro605650000-0003-3376-3461
VAZQUEZ SENTIS, MARCO EUGENIOMembro605850000-0001-7500-985X
ABELLA LOPEZ, DANIELIFP
ALCALDE ORDOÑEZ, ANAIFP
CANABAL FALCON, RAFAELIFP0000-0002-4962-6050
CASABELLA AMIEIRO, BRAULIOIFP
COLCHON PIERNA, ESTHERIFP0000-0002-3411-1740
GONZALEZ GONZALEZ, CARMENIFP
LOPEZ TEIJEIRO, ADRIANIFP
MUÑOZ VILLORIA, ALBERTOIFP
SANCHEZ GASCON, PAULAIFP
SANCHEZ GASCON, PAULAIFP
SANCHEZ-BRUNETE GAYOSO, DIEGOIFP
SARMIENTO FUENTES, AXELIFP
SUAREZ DE CEPEDA FUENTES, PILARIFP
BARREIRO PIÑEIRO, NATALIAPA
BOUZADA REBOREDO, DAVIDPA0000-0001-8651-1052
LOPEZ BLANCO, ROIPA
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto