USC » Investigación » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1481 - MICROÓPTICA E SENSORES DE FRENTE DE ONDA   []

Datos grupo
Código: GI-1481
Nome Corto: Opto-sensing
Nome Largo: Microóptica e Sensores de Frente de Onda
Departamento: Departamento de Física Aplicada
Contacto: Telf.

Liñas de Investigación
 • Microóptica.
 • Sensores de frente de ondas.
 • Metroloxía e control de calidade.
 • Tomografía óptica.
 • Física da visión.
 • Optica Non Lineal
 • Contaminación Luminosa
Servizos e Recursos
 • Fabricación de compoñentes microópticos (microlentes, microprismas, elementos de fase xenéricos).
 • Desenvolvemento de aplicacións para metroloxía óptica incluindo control de posicións e desprazamentos e análise de medios turbulentos.
 • Desenvolvemento de sistemas para caracterización e control de calidade de compoñentes ópticos homoxéneos e de gradiente de índice.
 • Deseño e fabricación de aberrómetros e fabricación en fotorresina de lentes específicas compensadoras de aberracións oculares.
 • Oferta educativa: Estimación de frentes de ondas con sensores de gradiente ou curvatura, aplicacións metrolóxicas, fundamentos de aberrometría ocular, recuperación de imaxe degradada por turbulencias, tomografía óptica, tecnoloxías de fabricación e caracterización de compoñentes microópticos.
Palabras chave
 • Sensores de frente de ondas; aberrometría ocular; óptica adaptativa; microóptica; metroloxía; tomografía; óptica non lineal.
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto