USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 01/2024 (15/12/2023)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » 


Ayudas a la Investigación Fundación Francisco Soria Melguizo 2023

State: Open
State: Closed
Summary:

La presente convocatoria de ayudas, dotada con 600.000 euros y sobre la que tiene información completa en documento anexo, se distribuye en dos secciones:

- La primera, dirigida a grupos pertenecientes al Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), se destinará a financiar una investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos entre los grupos de población vulnerable, que incluya propuestas innovadoras con aplicación de nuevas tecnologías o herramientas de inteligencia artificial en la generación o análisis de datos, destinando al proyecto que resulte seleccionado un importe de 300.000 euros.
- La segunda, dotada con el mismo importe y de carácter abierto a grupos de investigación de centros públicos o privados, apoyará una investigación que aborde el problema de la fragilidad y/o la capacidad intrínseca de los mayores desde la perspectiva de la tecnología (uso de sensores, desarrollo de plataformas globales de aproximación clínica al paciente en su domicilio, aplicación de la inteligencia artificial…), tanto con propósito diagnóstico, como de intervención, preventiva o terapéutica, y seguimiento, bien de manera aislada o de forma global.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 19/10/2023
Links of interest: Open pageAxudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións 2023

State: Closed
Summary:

Convocatoria, no exercicio 2023, de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións realizados por entidades públicas ou privadas sen fins de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, de acordo con o establecido na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e Innovación 2021-2027, na Acción Estratéxica en Saúde do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023, e na Estratexia Nacional sobre Adiccións 2017-2024, dispoñible na páxina web da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas, https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/home.htm

Prazo de presentación de solicitudes: Un mes para contar desde o día seguinte á publicación do extracto no BOE (é dicir ata o 20 de xullo). Tanto a solicitude propiamente dita como o proxecto para o que se solicite subvención, deberán presentarse necesariamente dentro de devandito prazo. De non facelo, considerarase excluída a solicitude.

Prazo interno para garantir a presentación por parte do Representante Legal da USC: 14 de xullo.


Financing institution: Ministerio de Sanidad
Published in:
Deadline: 20/07/2023
Links of interest: Open pageAxudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética

State: Closed
Summary:

O obxecto desta convocatoria é regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas públicas destinadas a impulsar proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética.

Enténdese por proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética aqueles proxectos que ofrezan solucións aos retos expostos pola transición enerxética, relacionados coa innovación, a provisión de servizos de flexibilidade que permitan unha maior integración das enerxías renovables, e por tanto favorezan a descarbonización do sistema, ou a promoción e o desenvolvemento de novos proxectos empresariais (startups) que proporcionen solucións innovadoras para a transición enerxética.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ás 9:00 do día 12 de xuño de 2023.


Financing institution: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Published in:
Deadline: 01/08/2023
Links of interest: Open pageAxudas de apoio a proxectos transformadores para a promoción da bioeconomía ligada ao ámbito forestal e a contribución á transición ecolóxica

State: Closed
Summary:

Enlace ao anuncio no BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/27/pdfs/BOE-B-2023-12404.pdf

Enlace á web ás bases, convocatoria e documentación: https://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias_del_pr/convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-bioeconomia-forestal-2023/

• O obxecto desta convocatoria é fomentar o desenvolvemento de proxectos transformadores que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, que fomenten a participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde, de natureza científico-técnica, todo iso especialmente ligado a ecosistemas forestais e ao aproveitamento e xestión forestal sostible. • A convocatoria enmárcase no investimento 4 (I4) denominada “xestión forestal sostible”, do compoñente 4 “conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade” (C4.I4) do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).
• Como máximo, admitirase para a súa avaliación unha proposta por entidade solicitante (que actúe como representante). Nesa proposta por entidade non contarán as propostas nas que esa entidade forme parte dunha agrupación sen que sexa representante da mesma.
• A limitación dunha proposta por entidade obriga a realizar unha selección previa. Para os efectos, deben cumprimentar o documento que se achega e reenvialo a esta Área de Investigación, á dirección investigacion@usc.es ata o 22 de maio (inclusive).
• A presentación de solicitudes realizarase de forma telemática a través da páxina web da FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte da entidade solicitante (fin de prazo 30 xuño).


Financing institution: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Published in:
Deadline: 30/06/2023
Links of interest: Open pageConvocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2022

State: Closed
Summary: Ver convocatoria

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Agencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica de la Agencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

• A data límite para rematar o procedemento de solicitude e garantir a presentación da mesma por parte da USC será o 27-01-2023 ás 14:00 h.
Acceso ao Formulario de solicitude da Axencia Estatal


Financing institution: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Published in:
Deadline: 31/01/2023
Links of interest: Open pageProyectos de colaboración público-privada 2022

State: Closed
Summary: Las ayudas tienen por objeto la financiación de proyectos de desarrollo experimental en colaboración entre empresas y organismos de investigación, a fin de avanzar en la incorporación de conocimientos y resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo precompetitivo de nuevas tecnológicas, productos y servicios, creando el contexto adecuado que estimule la generación de una masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para su aplicación, transferencia, búsqueda de soluciones y generación de resultados tanto en las trayectorias tecnológicas y de innovación de las empresas como en el mercado.
Financing institution: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Published in:
Deadline: 07/03/2023
Links of interest: Open pageConvocatoria 2022 Liñas Estratéxicas do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023

State: Closed
Summary:

Convocatoria 2022 de proxectos de I+D+i en liñas estratéxicas do "Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023”.

BOE

Prazos de presentación de solicitudes: 1 de Xullo de 2022 (Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación (5 de Xullo as 14:00h.), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma estea subida na Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.).


Financing institution: Agrupación Europea de Cooperación Territorial (GNP-AECT)
Published in: Outros
Deadline: 05/07/2022
Links of interest: Open pageSubvenciones para la realización de proyectos de I+D+i relacionados con las funciones del Organismo

State: Closed
Summary:

El objeto de la presente Resolución es efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i en las materias que, enmarcadas dentro de los programas de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante CSN).


Financing institution:
Published in:
Deadline: 24/07/2022
Links of interest: Open pageConvocatoria subvención para a realización de posgraos de estudos feministas e de xénero e actividades do ámbito universitario realacionadas coa igualdade 2022

State: Closed
Summary:

Concesión de subvencións públicas, co obxectivo de realizar posgraos de estudos de xénero conducentes á obtención do título de máster universitario e de Doutora ou Doutor, así como actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade.

Convocatoria

Declaración de interese


Financing institution: Instituto de las Mujeres
Published in: Outros
Deadline: 08/06/2022
Links of interest: Open pageSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable en España

State: Closed
Summary:

- Financiamento de proxectos e iniciativas cuxas finalidades sexan o impulso, a promoción e a aliñación de políticas públicas, así como a realización de actividades para o fortalecemento e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.

- O prazo de presentación de solicitudes será dun mes para contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no "Boletín Oficial do Estado, é dicir, ata o 20 de xuño.

- As solicitudes deben presentarse dende esta Área de Investigación, establecéndose un prazo interno ata o 13 de xuño para o envío da documentación por parte dos investigadores interesados.


Financing institution: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Published in: Outros
Deadline: 20/06/2022
Links of interest: Open pageSubvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023

State: Open
Summary:

Subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Instituto de salud Carlos III.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/Resoluci%C3%B3n.pdf

Plazo de solicitudes ( ver convocatoria apartado quinto de Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2022).

https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-B-2022-3791.pdf

Los participantes que presenten solicitudes donde la entidad gestora sea la USC deberán comunicarlo al siguiente correo electrónico: recursoshumanos.investigacion@usc.es

El plazo interno para que la USC pueda validar su solicitud finaliza  5 días de antes del fecha fin de presentación de solicitudes de cada modalidad.


Financing institution: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Published in:
Deadline: ver convocatoria apartado quinto de Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2022
Links of interest: Open page


Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact