USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » 


Convocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2022

State: Closed
Summary: Ver convocatoria

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Agencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica de la Agencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

• A data límite para rematar o procedemento de solicitude e garantir a presentación da mesma por parte da USC será o 27-01-2023 ás 14:00 h.
Acceso ao Formulario de solicitude da Axencia Estatal


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in:
Deadline: 31/01/2023
Links of interest: Open pageProyectos de colaboración público-privada 2022

State: Closed
Summary: Las ayudas tienen por objeto la financiación de proyectos de desarrollo experimental en colaboración entre empresas y organismos de investigación, a fin de avanzar en la incorporación de conocimientos y resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo precompetitivo de nuevas tecnológicas, productos y servicios, creando el contexto adecuado que estimule la generación de una masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para su aplicación, transferencia, búsqueda de soluciones y generación de resultados tanto en las trayectorias tecnológicas y de innovación de las empresas como en el mercado.
Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in:
Deadline: 07/03/2023
Links of interest: Open pagePrograma investigación fundamentos Fundación BBVA 2022

State: Open
Summary:

El Programa Fundamentos está abierto a proyectos liderados por hasta tres investigadores principales de una o más disciplinas, pudiendo incorporar también investigadores adscritos a centros de cualquier otro país.

Se concederá un máximo de 5 ayudas con un importe bruto máximo de 600.000 euros por proyecto. El plazo máximo de ejecución de los proyectos seleccionados será de 3 años.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/05/2023 a las 18:00 h.
Links of interest: Open pageAyudas a la investigación Fundación Francisco Soria Melguizo

State: Closed
Summary:

A Fundación Francisco Soria Melguizo lanza unha nova convocatoria de Axudas á Investigación, correspondentes ao exercicio 2022. Con esta nova convocatoria, a Fundación quere impulsar o avance do coñecemento biomédico mediante unha investigación de excelencia, innovadora e con orientación traslacional, que poida contribuír á loita contra os problemas de saúde de máxima relevancia e que teñan un alto impacto social.

A convocatoria de axudas, dotada con 650.000 euros, divídese en dous apartados. A primeira, dirixida a colectivos pertencentes ao Centro de Investigación Biomédica en Rede (CIBER), destinarase ao financiamento da investigación sobre resistencias antimicrobianas que propoña solucións no seu diagnóstico, prevención e/ou tratamento, destinando ao proxecto seleccionado unha contía de 325.000 euros. A segunda, aberta a grupos de investigación de centros públicos ou privados, apoiará a investigación no ámbito do envellecemento saudable, e está dotada coa mesma contía.

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 4 de outubro de 2022 ás 20:00 horas, hora peninsular española. (VER CONVOCATORIA). Todas as solicitudes presentaranse cubrindo o modelo de solicitude que se adxunta como anexo. Este formulario deberá enviarse ao enderezo electrónico ayudas2022@fundacionsoriamelguizo.org indicando no asunto da mensaxe Convocatoria de Subvencións para a Fundación Francisco Soria Melguizo, o número da sección á que se presenta (1 ou 2) e o nome de o investigador principal. (Ex. Convocatoria de subvencións Fundación Soria Melguizo, Sección 2, PI: Pedro XXXX).


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 04/10/2022
Links of interest: Open pageConvocatoria 2022 Liñas Estratéxicas do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023

State: Closed
Summary:

Convocatoria 2022 de proxectos de I+D+i en liñas estratéxicas do "Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023”.

BOE

Prazos de presentación de solicitudes: 1 de Xullo de 2022 (Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación (5 de Xullo as 14:00h.), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma estea subida na Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.).


Financing institution: Agrupación Europea de Cooperación Territorial (GNP-AECT)
Published in: Outros
Deadline: 05/07/2022
Links of interest: Open pageSubvenciones para la realización de proyectos de I+D+i relacionados con las funciones del Organismo

State: Closed
Summary:

El objeto de la presente Resolución es efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i en las materias que, enmarcadas dentro de los programas de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante CSN).


Financing institution:
Published in:
Deadline: 24/07/2022
Links of interest: Open pageConvocatoria subvención para a realización de posgraos de estudos feministas e de xénero e actividades do ámbito universitario realacionadas coa igualdade 2022

State: Closed
Summary:

Concesión de subvencións públicas, co obxectivo de realizar posgraos de estudos de xénero conducentes á obtención do título de máster universitario e de Doutora ou Doutor, así como actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade.

Convocatoria

Declaración de interese


Financing institution: Instituto de las Mujeres
Published in: Outros
Deadline: 08/06/2022
Links of interest: Open pageSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable en España

State: Closed
Summary:

- Financiamento de proxectos e iniciativas cuxas finalidades sexan o impulso, a promoción e a aliñación de políticas públicas, así como a realización de actividades para o fortalecemento e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.

- O prazo de presentación de solicitudes será dun mes para contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no "Boletín Oficial do Estado, é dicir, ata o 20 de xuño.

- As solicitudes deben presentarse dende esta Área de Investigación, establecéndose un prazo interno ata o 13 de xuño para o envío da documentación por parte dos investigadores interesados.


Financing institution: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Published in: Outros
Deadline: 20/06/2022
Links of interest: Open pageSubvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023

State: Open
Summary:

Subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Instituto de salud Carlos III.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/Resoluci%C3%B3n.pdf

Plazo de solicitudes ( ver convocatoria apartado quinto de Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2022).

https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-B-2022-3791.pdf

Los participantes que presenten solicitudes donde la entidad gestora sea la USC deberán comunicarlo al siguiente correo electrónico: recursoshumanos.investigacion@usc.es

El plazo interno para que la USC pueda validar su solicitud finaliza  5 días de antes del fecha fin de presentación de solicitudes de cada modalidad.


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in:
Deadline: ver convocatoria apartado quinto de Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2022
Links of interest: Open page


Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact