USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » --


Premios Nacionales de Investigación

State: Open
Summary:

La concesión de los Premios Nacionales de Investigación tiene por finalidad el reconocimiento, por un lado, del mérito de investigadores españoles con una dilatada carrera científica que estén realizando una labor destacada en sus respectivas áreas de investigación y contribuyendo de forma relevante al avance del conocimiento; y, por otro, del mérito de investigadores españoles menores de 40 años que hayan realizado un trabajo excelente y alcanzado logros relevantes en sus respectivas áreas de investigación.


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in:
Links of interest: Open pagePROGRAMA IGNICIA

State: Open
State: Closed
Summary:

O Programa IGNICIA - Proba de Concepto ten como obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de organismos de investigación de Galicia, ao mercado.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in: Outros
Deadline: 17/03/2021
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2018-2019. Resultados

State: Open
Summary:

Avaliación da Produción Científica 2018-2019


Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open pageSubvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convención, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia

State: Open
State: Closed
Summary:

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións que fomenten e promocionen a actividade congresual en Galicia, e proceder á súa convocatoria para os anos 2021-2022 (código de procedemento TU403A).

As actuacións subvencionables con cargo a estas axudas poderán ser cofinanciadas a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), caso en que deberán cumprirse as obrigas específicas e demais disposicións que se establecen ao respecto nestas bases reguladoras.

DOG


Financing institution:
Published in:
Deadline: 13/04/2021
Links of interest: Open pageExpresiones de interés para actuar como evaluador o evaluadora de la DEVA

State: Open
Summary:

Está estructurada en 24 comisiones temáticas constituidas por un presidente o presidenta y varios colaboradores, todos ellos científicos de prestigio adscritos a universidades y organismos de investigación o desarrollo tecnológico.

La presentación de expresiones de interés, abierta a todoslos agentes que participan en la sociedad del conocimiento, debe realizarse directamente en el enlace http://deva.aac.es/bancoEvaluadores, cumplimentando la ficha que aparece al pulsar Nuevo Registro o, en caso de ya estar registrado, actualizando la información contenida en la Base de Datos.

http://deva.aac.es/?id=informaciongeneralinvestigacion


Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open pageMANIFESTACIÓN DE INTERESE PARA A DEFINICIÓN DE ÁREAS ESTRATÉXICAS DE INVESTIGACIÓN NO EIDO DO CAMPUS DA CIDADANÍA

State: Open
State: Closed
Summary:

A USC abre un proceso de presentación de manifestacións de interese co obxectivo de consolidar, estruturar e desenvolver unidades e áreas de investigación especializadas no marco do Campus da Cidadanía.

As manifestacións de interese deben estar avaladas por un mínimo de oito grupos de investigación dos cales seis deben ter a condición de GRC ou GPC na actualidade, reunir catro proxectos competitivos do Plan Nacional ou internacionais activos e abordar algún dos grandes retos globais presentes nas axendas políticas e de investigación que afecten de maneira importante á sociedade galega.

As manifestación de interese deben enviarse por correo electrónico seguindo o modelo establecido a vr.investigacion@usc.gal  ata o día 30 de decembro de 2020.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/12/2020
Links of interest: Open pageConvocatoria de axudas COVID-19 de CDTI

State: Open
State: Closed
Summary:

Dotada con 12 millóns de euros, está enfocada a proxectos que busquen:

  • Incrementar a dispoñibilidade dos produtos considerados de emerxencia.
  • Contribuír a mellorar o tratamento da enfermidade na actual pandemia.
  • Contribuír a mellorar o diagnóstico e o manexo clínico de pacientes.
  • Contribuir ao deseño, desenvolvemento e implantación de medidas de saúde pública para unha resposta eficaz á epidemia.

O prazo de presentación está aberto ata o 15 de decembro de 2020 ou ata o esgotamento dos fondos.

 

 


Financing institution: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Published in: Outros
Deadline: 15/12/2020
Links of interest: Open pageConvocatoria de expresiones de interés para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermidad COVID-19

State: Open
Summary:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:
La disponibilidad presupuestaria estimada para la financiación de proyectos es de 24 millones de euros.

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS:
Las expresiones de interés se presentarán mediante correo electrónico en la dirección: covid19@isciii.es utilizando la plantilla que se podrán descargar desde la página web del Instituto de Salud Carlos III a través de este hipervínculo plantilla COVID-19

PLAZO: Desde el 19 de marzo hasta la extinción del Fondo COVID-19


Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open pageCaixaImpulse Express Call to tackle COVID-19

State: Open
Summary:

Do you have a biomedical innovation that could help tackle the COVID-19 pandemic crisis? "la Caixa" Foundation is launching a new express call  through CaixaImpulse, offering support to projects or technologies focused on preventing, diagnosing, treating or monitoring COVID-19.

Apply to the CaixaImpulse Express Call and get the impulse you need to address this global challenge.

Projects should fulfil the following requirements:
Projects, strategies or technologies focused on COVID-19
Transferability potential
Development plan
Relevant impact on patients and practitioners

More information


Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open pageSubvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo

State: Closed
Summary:

Financiación de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo que se vayan a realizar durante el periodo comprendido entre la fecha de concesión y el 30 de junio de 2020. Quedarán excluidos de la fase de valoración aquellos proyectos no directamente vinculados a las directrices y objetivos del V Plan Director de la Cooperación española.


Financing institution:
Published in:
Deadline: 29/11/2019
Links of interest: Open pageConvocatoria de Ayudas a las Publicaciones en Abierto 2019

State: Closed
Summary:

La convocatoria tienen por objeto mejorar la presencia de la Universidad en los rankings internacionales e incentivar la publicación en abierto en las mas prestigiosas publicaciones del JCR, SCOPUS y otras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: - Plazo 1: 15/05/2019 - 31/05/2019. - Plazo 2: 01/10/2019 - 20/10/2019.
Links of interest: Open pageExpresión de Interese para Congresos Xacobeo 2020-2021

State: Closed
Summary:

Co obxectivo de promover unha posible liña de axudas á organización de Congresos e Reunións Científicas de relevancia susceptibles de ser incluídos e cofinanciados no marco da programación do Xacobeo, o Vicerreitorado de Investigación e Innovación publica esta convocatoria de expresións de interese.

Convocatoria


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 20/05/2019
Links of interest: Open pageExpresión de interese (Organización de Congresos 2019)

State: Closed
Summary:

Co obxectivo de promover unha liña de axudas á organización de Congresos a Vicerreitoría de Investigación e Innovación publica esta convocatoria de expresión de interese para coñecer as iniciativas previstas para o ano 2019.

Convocatoria


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/01/2019
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2017. Resultados

State: Closed
Summary:

Avaliación da Produción Científica 2017


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 14/09/2018
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2016. Resultados

State: Closed
Summary:

 -


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/10/2017
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2015. Resultados

State: Closed
Financing institution:
Published in: OutrosAvaliación da Produción Científica 2013-2014. Resultados

State: Closed
Financing institution:
Published in: Outros


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact