USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job opportunities in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Guide of Calls
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » --


Próximo fin de prazo dos Premios MEDES 2017

State: Open
State: Closed
Summary:

Os Premios MEDES creáronse para recoñecer no ámbito dos países de fala hispana aquelas iniciativas que favorecen a utilización do español na comunicación do coñecemento das ciencias da saúde en xeral e do coñecemento médico en particular, así como ás institucións que fan posible o logro destes obxectivos.

O prazo para a presentación de candidaturas permanecerá aberto dende o día 26 de setembro ata as 00:00 horas do 25 de outubro de 2017.

Máis InformaciónBases e Incrición.


Financing institution: Fundación Lilly
Published in: Outros
Deadline: 25/10/2017
Links of interest: Open pageXVI Premio Talgo á Innovación Tecnolóxica

State: Open
Summary:

A Fundación TALGO convoca a XVI edición do Premio Talgo á Innovación Tecnolóxica. Con este Premio, a Fundación pretende achegar ao mundo científico español un estímulo económico, dirixido aos investigadores e estudiosos dalgunha das múltiples facetas que, dunha forma ou outra, están relacionadas co transporte ferroviario.

As candidaturas deberán presentarse na Secretaría do Premio antes do 16 de febreiro de 2018.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 16/02/2018
Links of interest: Open pagePremios a Tesis Doutorais 2016 e 2017 do Instituto de Estudos Fiscais

State: Open
State: Closed
Summary:

Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, catro Premios para teses doutorais xa finalizadas (dúas para a edición do Premio de 2016 e dous para a edición do Premio do 2017), co obxecto de recoñecer e estimular o labor creador, a promoción e o desenvolvemento de estudos sobre temas relacionados coas liñas de investigación do Instituto de Estudos Fiscais, divididos en:

- 2 Premios Fernando Sainz de Bujanda, para teses doutorais realizadas sobre materias de Dereito Financeiro e Tributario (un para a edición de 2016 e outro para a de 2017)

- 2 Premios José Barea Tejeiro para teses doutorais realizadas sobre materias de Economía Pública (un para a edición de 2016 e outro para a de 2017)

Máis Información.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 11/10/2017
Links of interest: Open pagePremio de Investigación en Protección de Datos persoais Emilio Aced

State: Open
State: Closed
Summary:

Convócase a primeira edición do «Premio de Investigación en Protección de Datos Persoais Emilio Aced» correspondente ao ano 2017. O seu obxecto é premiar traballos e proxectos de protección de datos realizados no ámbito dunha Universidade ou outra institución que promova ou financie estudos de investigación na materia, radicada no territorio da Unión Europea ou Iberoamérica, no contexto da investigación científico-técnica, cun enfoque estritamente práctico, a partir de experiencias concretas.

Máis Información.


Financing institution: Agencia Española de Protección de Datos
Published in: Outros
Deadline: 15/11/2017
Links of interest: Open pagePremios de Educación Médica 2017

State: Open
State: Closed
Summary:

Estos Premios pretenden recoñecer os proxectos ou traballos realizados no campo da educación médica e da innovación educativa. Otorgarase especial consideración a aquelas aportacións que redunden na millora da formación do médico, do seu desempeño profesional, e da adquisición dos valores considerados propios da profesión médica.

Convocatoria aberta dende o 2 de outubro ata o 16 de novembro de 2017.

Máis Información, Bases e Inscrición.


Financing institution: Fundación Lilly
Published in: Outros
Deadline: 16/11/2017
Links of interest: Open pageV Certame de fotografía Ruth Matilda Anderson

State: Open
State: Closed
Summary:

A USC convoca o  V Certame de fotografía Ruth Matilda Anderson

- Dirixido á comunidade universitaria e exalumnado da USC.

- Temática: visibilización do traballo das mulleres, rompendo estereotipos de xénero, mulleres e ciencia,…

- Formato das fotografías: dixital, resolución mínima de 300 ppp, orientación horizontal, tamaño A3 ou A4.

- Fin de prazo de presentación: 23 de outubro de 2017.

Máis información e Bases.

 


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 23/10/2017
Links of interest: Open pagePremios Observatorio Social de la Caixa 2017

State: Open
State: Closed
Summary:

A Fundación Bancaria ”la Caixa” convoca os Premios Observatorio Social de ”la Caixa” 2017, un certame que premia artigos divulgativos de calidade científica no ámbito das ciencias sociais. Con esta iniciativa, apóiase a investigadores novos que desarrollen o seu traballo nalgunha das catro áreas de coñecemento do Observatorio —inclusión social, educación, ciencia e cultura—, así como difundir de xeito accesible e comprensible para o conxunto da sociedade o coñecemento científico de calidade que se desarrollara recentemente.

Os traballos poderán presentarse ata o 16 de octubro de 2017 ás 14 horas.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 16/10/2017
Links of interest: Open pageV PREMIOS BIOGA

State: Open
State: Closed
Summary:

O Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida BIOGA, convoca os V PREMIOS BIOGA, organizados pola propia Bioga e a Axencia Galega de Innovación (GAIN), incentivando a posta en marcha de iniciativas empresariais dos mozos/as galegos/as e o recoñecemento de empresas competitivas do tecido empresarial galego no eido biotecnolóxico e das ciencias da vida.

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto dende o 2 ata o 31 de outubro de 2017 ás 14:00 horas.

Máis Información e Bases.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación
Published in: Outros
Deadline: 31/10/2017 ás 14:00h
Links of interest: Open pagePremios Fundación SGAE de Investigación 2017

State: Open
State: Closed
Summary:

Co obxectivo de continuar impulsando a investigación universitaria nas disciplinas que rodean o feito autoral e a creación, a Fundación SGAE pon en marcha unha nova convocatoria destos premios de investigación. Dirixidos a estudantes, profesionais e académicos, estos premios queren estimular a investigación e contribuir á xeración de coñecemento en materias como a economía da cultura, a socioloxía da cultura, a xestión cultural, as políticas culturais e a comunicación e cultura. Esta convocatoria comprende premios á millor tese doutoral, millor traballo de investigación así como axudas á realización de teses de doutoramento.

Poderanse presentar inscripcións ata as 24 h. do 30 de outubro de 2017.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/10/2017
Links of interest: Open pagePremio Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doutorais de Funcas

State: Open
Summary:

O Premio Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doutorais de Funcas, presenta as seguintes categorías:

  • Ciencias da Saúde
  • Ciencias Sociais
  • Humanidades
  • Enxeñaría, Matemátocas, Arquitectura ou Física

O prazo de lectura da tese debe estar comprendidao entre o 1 de setembro de 2016 e o 31 de agosto do 2017. O prazo para a recepción de candidaturas será ata o 1 de decembro de 2017.

Máis Información.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 01/12/2017
Links of interest: Open pageXVI Certamen Universitario “Arquímedes” de Introducción a la Investigación Científica

State: Open
State: Closed
Summary:

La convocatoria está dirigida a estudiantes de grado y de master quedando excluidos los siguientes: quienes hayan sido finalistas en ediciones anteriores del certamen, quienes estén cursando o hayan cursado previamente enseñanzas de doctorado, quienes cursen su segundo o posterior master y quienes participen por estudios de grado, ingeniería o arquitectura y tengan una titulación previa equivalente o superior a éstas.

Los interesados en participar en el XVI Certamen Arquímedes, poseen de plazo hasta las 15h del 11 de septiembre para la presentación telemática de la documentación requerida, a través de la Sede Electrónica del Departamento en la dirección electrónica https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a “Trámites y Servicios”.

Para más información consultad la web: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/estudiantes/premios/universitarios/certamen-universitario-arquimedes.html#dc o dirigiros a la Coordinadora Científica en el correo electrónico arquimedes@mecd.es


Financing institution: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Published in: Outros
Deadline: 11/09/2017
Links of interest: Open pageConcurso Nacional de Curtametraxes de Seguridade Vial

State: Open
State: Closed
Summary:

Obxectivos do Concurso:

  • Impulsar a cultura da seguridade vial a través da creación de contidos multimedia.
  • Concienciar e involucrar á población na busca de soluciós para reducir o dramático índice de siniestralidade vial.
  • Crear materiais orixinais e inéditos que permitan contribuir a un debate e xerar un beneficio social.

Máis Información.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/10/2017
Links of interest: Open pagePremios de Investigación CESA 2017

State: Open
State: Closed
Summary:

O Consello Económico e Social de Aragón convoca dous premios relacionados coa investigación en temas  socioeconómicos:

- Premio 2017 a traballos de investigación concluidos ou teses de doutoramento

- Premio 2017 de Investigación "Ángela López Jiménez"

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto, para ambos premios,  ata o próximo 10 de outubro.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 10/10/2017
Links of interest: Open pagePremio México de Ciencia e Tecnoloxía 2017

State: Open
State: Closed
Summary:

Ábrese a convocatoria do Premio México de Ciencia e Tecnoloxía 2017, que ten como obxectivo recoñecer a un investigador que contribuira de xeito significativo ao coñecemento científico universal e teña consolidado unha liña de investigación na formación de recursos humáns e cuxa labor se realizada principalmente na rexión que abarca esta convocatoria. Poderán participar investigadores cuxa nacionalidade pertenza a algún país de Centroamérica, Sudamérica, o Caribe, España ou Portugal.

Pódense remitir as candidaturas ao correo electrónico premiomexico@presidencia.gob.mx ata o 20 de octubro de 2017.

Máis Información.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 20/10/2017
Links of interest: Open pageI Premio Cátedra Aytos Berger-Levrault para o desarrollo do Smart Governance

State: Open
State: Closed
Summary:

O Premio á Millor Tese de Doutoramento é unha das iniciativas básicas da “Cátedra”. A súa finalidade é recoñecer e estimular a labor investigadora e a difusión de estudos relacionados coas liñas estratéxicas de investigación que promove, enmarcadas na área do Smart-Governance.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 15/09/2017
Links of interest: Open pageII Premio “Torre de Tábara”

State: Open
State: Closed
Summary:

A Asociación de Amigos do Arquivo Histórico Nacional convoca o II Premio de investigación histórica “Torre de Tábara”.

O prazo de presentación dos orixinais é  do 3 de maio ao 31 de octubro deste ano.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/10/2017
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact