USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » --


I Premio de investigación Carlos G. Otero Díaz

State: Open
Summary:

De acordo coa base 4 do Acordo do Pleno do Consello de Contas do 23 de setembro de 2019, poderán concorrer ao premio os autores ou coautores de traballos de investigación, que teñan o seu domicilio en calquera dos Estados membros da Unión Europea, que poderán ter a condición de persoa física ou grupo de investigación, composto por persoas físicas, baixo a coordinación dun dos seus integrantes, que actuará como representante do grupo e responsable do traballo para os efectos oportunos.

Non poderán concorrer ao premio:

a) Aquelas persoas que tivesen a condición de membro ou persoal do Consello de Contas de Galicia nos dous anos anteriores á convocatoria do premio.

b) Aquelas persoas que obtivesen o primeiro premio nas dúas edicións anteriores á convocatoria do premio.

c) Aquelas persoas que formasen parte do xurado nas dúas edicións anteriores á convocatoria do premio.


Financing institution: Consello de Contas de Galicia
Published in:
Deadline: 31/10/2020
Links of interest: Open pagePremios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2020

State: Open
State: Closed
Summary:

Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia, convoca anualmente os Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia, para recoñecer casos de éxito en transferencia de coñecemento en Galicia e difundilos entre a cidadanía.

Co obxectivo de facer o proceso de presentación de proxectos mais doado, simplificaronse as bases e reduciuse o tamano máximo das memorias. A tramitación das candidaturas faise telemáticamente. Os destinatarios destes galardóns son os investigadores e as empresas na súa faceta mais aplicada e de transferencia de coñecemento.

Consultar Bases


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/04/2020
Links of interest: Open pageIV Concurso de Pitches de Investigación del Grupo Compostela de Universidades (GCU)

State: Open
State: Closed
Summary:

La red universitaria, mediante el concurso de pitches de investigación del Grupo Compostela de Universidades (GCU), pretende otorgar visibilidad a la investigación llevada a cabo por las universidades socias e impulsar la difusión de los resultados de estas. De este modo, contribuye a las políticas desarrolladas por las universidades socias para impulsar la difusión de su actividad investigadora, propiciando:

  • La difusión de la investigación entre las universidades socias y la sociedad en general.
  • La aparición de oportunidades de financiación.
  • El contacto con otros grupos de investigación que desarrollan investigaciones similares.
  • La captación de estudiantes de doctorando interesados en estas líneas de investigación.

Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 08/05/2020
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact