USC » Investigación » Investigadores » Financiamento » FinAut
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Financiamento Autonómico
Financiamento Nacional
Financiamento Internacional
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Financiamento Autonómico

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Mobilidade


Axudas á mobilidade do persoal investigador da USC durante o curso académico 2024-2025

Estado: Aberta
Resume: A Universidade de Santiago de Compostela, de acordo cos seus Estatutos, é unha institución de dereito público, que ten entre as súas finalidades a creación, desenvolvemento e transmisión crítica do coñecemento; a difusión, valorización e transferencia dese coñecemento, así como o apoio científico, técnico, artístico e humanístico ao desenvolvemento social, económico e cultural da sociedade galega que a sustenta.
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Taboleiro da USC
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


XXI premio de investigación burdinola

Estado: Aberta
Resume:

Este ano o premio vira ao redor da Nanotecnoloxía. En particular valoraranse os traballos presentados con achegas de excelencia na Investigación de Avances en Nanomedicina, Terapias Personalizadas e Regenerativa.

Consultar as bases da convocatoria


Entidade Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Outros
Prazo: 07/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaIV edicion premio biophilia de humanidades e ciencias sociais mediambientais

Estado: Aberta
Resume: O Premio Biophilia distinguirá así as achegas á comprensión e a preservación da vida en todas as súas formas, incluíndo o marco biolóxico e físico da mesma.
Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 10/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremio Nacional de Estatística 2024

Estado: Aberta
Resume: A presente resolución ten por obxecto a convocatoria para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, #de acordo con os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade, non discriminación e eficacia, do Premio Nacional de Estadística, que se outorgará como recoñecemento á achega e labor científica no campo da estatística, manifestada por medio da traxectoria profesional dos candidatos ou como recoñecemento a unha obra singular.
Entidade Convocante: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 21/08/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaIV edición premios "Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos”

Estado: Aberta
Resume: O importe máximo anual ascenderá a 36.000 euros. Coa devandita dotación económica outorgarase un único Premio para cada unha das nove modalidades convocadas, a razón de 4.000 euros cada unha delas.
Entidade Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 08/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes ao 2024

Estado: Aberta
Resume:

As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Subcontratación: Os beneficiarios poderán concertar con terceiros a execución da actividade subvencionada: ata un límite do 50% do importe da actividade subvencionada, sumando os prezos de todos os subcontratos. Con todo, cando concorran circunstancias que así o xustifiquen e previa solicitude do beneficiario, o titular da Subsecretaría de Cultura poderá autorizar, de forma singular, a subcontratación de ata o 100% do importe da actividade subvencionada.

Prazo interno para remitir a documentación a esta área de Investigación: 10 xuño.


Entidade Convocante: Ministerio de Cultura
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 17/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas 2024

Estado: Aberta
Resume:

Realización de Investigacións Feministas orixinais e inéditas, así como a impulsar a investigación aplicada na materia, para o ano 2024.

Prazo interno: para garantir a presentación dende esta Área de Investigación, cómpre remitan a documentación correspondente o 23 de maio.

En relación coa convocatoria de subvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas, para o ano 2024, lembramos que está activa ata o 28 de maio polo que os investigadores interesados deberán enviar o antes posible a documentación correspondente á dirección investigacion@usc.es


Entidade Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 28/05/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible en España

Estado: Aberta
Resume:

Para os efectos de garantir a calidade dos proxectos, establécese que cada entidade concorrente só poderá presentar un proxecto a esta convocatoria.

As solicitudes deberán ser presentadas a través da aplicación informática Sistema de Xestión de Subvencións (en diante "SIGES"), dispoñible na ligazón https://siges.mscbs.es/SIGESPE/view/inicioClaveAction.action

Prazo interno: 30 de maio.


Entidade Convocante: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 07/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto