USC » Investigación » Prensa
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Referencias na Prensa á Investigación na USC

Repercusión da nova nos medios de comunicación escritos

Notas de Prensa
EDUCACIÓN
Investigadores da USC estudan a utilización que os profesores fan das novas tecnoloxías e aseguran que non as aproveitan para mellorar o proceso educativo
Publicado: 15/12/2008
o Grupo Stellae da USC estuda o uso das novas tecnoloxías na docenciaO grupo de investigación Stellae da Universidade de Santiago traballa dende hai anos na mellora dos procesos de formación e no desenvolvemento profesional dos docentes dos diferentes niveis educativos, dende a educación infantil ata a universitaria. O equipo, coordinado por Lourdes Montero Mesa, está integrado por profesores, pedagogos, psicopedagogos e informáticos. Unha das súas principais liñas de investigación céntrase na utilización que os docentes fan das novas tecnoloxías. É o caso dos foros, chats, correo electrónico, materiais multimedia, portafolios electrónicos, blogs…
Nota [pdf - 35KB] | dosier de prensa


Logotipo do medio: EUROPA PRESS
Medio: EUROPA PRESS
Titular: Advierten de que son pocos los profesores gallegos que usan las nuevas tecnologías para enseñar
Data publicación: 15/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Galicia
*Nº de módulos: 0
Noticia escaneada [pdf - 181KB]

Logotipo do medio: EFE
Medio: EFE
Titular: Pocos profesores utilizan nuevas tecnologías en educación, según una experta de la USC
Data publicación: 15/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Galicia
*Nº de módulos: 0
Noticia escaneada [pdf - 212KB]

Logotipo do medio: AGN
Medio: AGN
Titular: Un estudio de la USC afirma que en Galicia no se aprovechan las nuevas tecnologías para mejorar el proceso educativo
Data publicación: 15/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Galicia
*Nº de módulos: 0
Noticia escaneada [pdf - 140KB]

Logotipo do medio: La Voz de Galicia
Medio: La Voz de Galicia
Titular: El espacio virtual "Morea" permitirá a los docentes usar las nuevas tecnologías en clase
Data publicación: 16/12/2008
Edición: Santiago
Sección: Local
*Nº de módulos: 15
Noticia escaneada [pdf - 382KB]

Logotipo do medio: El Progreso
Medio: El Progreso
Titular: Un estudio de la USC señala que los docentes no aprovechan las TIC
Data publicación: 16/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Universidade
*Nº de módulos: 8
Noticia escaneada [pdf - 341KB]

Logotipo do medio: El Correo Gallego
Medio: El Correo Gallego
Titular: Reclaman aprovechar mejor las tecnologías en el proceso de enseñanza
Data publicación: 16/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Galicia
*Nº de módulos: 2
Noticia escaneada [pdf - 347KB]

Logotipo do medio: Xornal de Galicia
Medio: Xornal de Galicia
Titular: Los colegios tienen ordenadores pero los docentes no los usan
Data publicación: 16/12/2008
Edición: xeral
Sección: Sociedade
*Nº de módulos: 2
Noticia escaneada [pdf - 325KB]

Logotipo do medio: De Luns a Venres
Medio: De Luns a Venres
Titular: Os docentes usan pouco as novas tecnoloxías pola falla de formación
Data publicación: 16/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Galicia
*Nº de módulos: 5
Noticia escaneada [pdf - 353KB]

Logotipo do medio: Diario de Pontevedra
Medio: Diario de Pontevedra
Titular: A USC estuda a utilización que os profesores fan das novas tecnoloxías da comunicación
Data publicación: 17/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Suplemento "Eureka"
*Nº de módulos: 24
Noticia escaneada [pdf - 349KB]

Logotipo do medio: La Voz de Galicia
Medio: La Voz de Galicia
Titular: Novo pulo ao uso que fan os docentes das novas tecnoloxías
Data publicación: 21/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Suplemento "Mercados"
*Nº de módulos: 40
Noticia escaneada [pdf - 353KB]

Logotipo do medio: La Voz de Galicia
Medio: La Voz de Galicia
Titular: Escasa influencia das novas tecnoloxías
Data publicación: 28/12/2008
Edición: Xeral
Sección: Suplemento "Mercados"
*Nº de módulos: 2
Noticia escaneada [pdf - 383KB]

* O módulo é unha medida da área que unha nova ocupa en relación ao conxunto da páxina. O número total de módulos que ten unha páxina é 50.


<< Outra Notas de Prensa

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto