USC » Investigación » Investigadores » Prop.Industrial
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2023 (24/10/2023)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Propiedade Intelectual e Industrial

Os esforzos realizados (tanto polos investigadores como polas entidades financiadoras) para acadar avances na ciencia e na tecnoloxía, so poden ser rendabilizados (económica e socialmente) protexendo adecuadamente os resultados de investigación.

A Oficina de Investigación e Tecnoloxía (OIT) presta asesoramento e servizos en materia de Protección de Resultados (Propiedade Intelectual e Industrial) para facilitar ós investigadores da USC a salvagarda dos dereitos sobre os resultados da súa actividade investigadora.

Asimesmo a OIT ofrece ós investigadores a posibilidade de estar informados da evolución e novidades máis significativas do entorno tecnolóxico no que desenvolven a súas actividades, así como das tecnoloxías que patentan as empresas a través dos servizos de Información Tecnolóxica.

Contacto
Xestión de Patentes
Fernando Carou Insua
881 815 584
fax: 881 970 132
fernando.carou@usc.es
Enlaces
OEPM Oficina Española de Patentes e Marcas
OAMI Oficina de Armonización do Mercado Interior
OEP Oficina Europea de Patentes
OMPI Organización Mundial da Propiedade Intelectual
RPI Rexistro da Propiedade Intelectual de Galicia
red.es
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto