USC » Investigación » Investigadores » axudas » 2021
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Convocatorias 2021
Convocatorias 2020
Convocatorias 2019
Convocatorias 2018
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Convocatorias 2021

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Convocatoria pública 6/2021. Concurso público de méritos para a contratación de persoal que se inicie na labor investigadora dentro dos correspondentes programas cientificos do CiMUS, CiQUS, CiTIUS E IGFAE, ordinaria de carácter internacional

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 10/09/2021 ás 23:59 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 7/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 26/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-07/2021: 2 contratos a tempo parcial como investigadores/as para o proxecto de investigación ITMATI-R-7-JGD

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

2 contratos a tempo parcial como investigadores/as para o proxecto de investigación “Implementación y validación de técnicas de optimización polinómica”


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 28/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro BioReDes 2021

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto das bolsas será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación. As persoas beneficiarias terán asignado un plan de investigación nunha das áreas de investigación da AEB-T baixo a supervisión dun/ha investigador/a principal. O alumnado adquirirá coñecementos e destrezas na área temática do seu proxecto de investigación e, así mesmo, participará nas actividades científicas do grupo de investigación ao que se incorpore.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 22/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


VII Concurso literario Mazarelos

Estado: Aberta
Resume:

Para participar é preciso presentar unha obra orixinal, en galego e de calquera xénero literario na que o pano de fondo sexa a divulgación científica e/ou a ciencia no sentido amplo do termo. Esta modalidade científica conta cun premio de 500 euros, financiado polo Servizo de Normalización Lingüística da USC, e organizada pola Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Filoloxía en colaboración coa Asociación AgroMar. Pódense consultar as bases e premios na ligazón: https://www.usc.es/gl/servizos/snl/dinamizacion/mazarelos.html

Para calquera consulta en relación coa modalidade científica, contactade ao enderezo electrónico investigadores.agromar@gmail.com


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 30/09/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaXII EDICIÓN DOS PREMIOS Á INTRODUCIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO

Estado: Aberta
Resume:

Dirixida ao PDI da USC.
Modalidades: docencia e investigación.
Premios: 3 premios por cada modalidade.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 10/09/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria Conecta Covid da Axencia Galega de Innovación

Estado: Aberta
Resume:

convocatoria de Proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, programa Conecta COVID.

DOG


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 13/08/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas á realización de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior da Xunta de Galicia

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Concesión de subvencións a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.

O prazo interno para a achega de solicitudes remata o 26 de xullo de 2021 as 14:00 horas, polo que toda a documentación precisa para unha presentación de solicitude de dita convocatoria deberá achegarse antes da data indicada ao correo electrónico rescursoshumanos.investigacion@usc.es


Entidade Convocante: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto