USC » Investigación » Investigación
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Unidades de Investigación

Os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (DOG 9-II-2004, BOE 22-04-2004) definen no capítulo II a Estructura Orgánica da USC.
Nesta estructura recollense tres tipos de unidades de especial relevancia para o funcionamento da actividade investigadora: os grupos de investigación, os departamentos e os institutos universitarios.

Os grupos de investigación son a unidades organizativas básicas da investigaicón. Están formados por persoal docente e investigador, investigadores en formación e persoal técnico que desenvolven a súa actividade en torno a liñas comúns de investigación. Están integrados nun ou varios departamentos ou institutos, e coordinados por un ou varios investigadores responsables.

Os departamentos son os órganos encargados da programación e do desenvolvemento do ensino e do apoio da investigación dunha área ou áreas de coñecemento. Entre as súas funcións están a coordinación da actividade investigadora realizada polos seus membros, individualmente ou formando parte de grupos de investigación e a formación do persoal docente e investigador da universidade.

Os institutos universitarios son centros destinados á investigación científica e técnica ou á creación artística. Os institutos universitarios poden ser: propios da Universidade de Santiago de Compostela, interuniversitarios ou mixtos, creados en colaboración con organismos públicos ou privados.

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto