USC » Investigación » Investigación
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Unidades de Investigación

Os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (DOG 9-II-2004, BOE 22-04-2004) definen no capítulo II a Estructura Orgánica da USC.
Nesta estructura recollense tres tipos de unidades de especial relevancia para o funcionamento da actividade investigadora: os grupos de investigación, os departamentos e os institutos universitarios.

Os grupos de investigación son a unidades organizativas básicas da investigaicón. Están formados por persoal docente e investigador, investigadores en formación e persoal técnico que desenvolven a súa actividade en torno a liñas comúns de investigación. Están integrados nun ou varios departamentos ou institutos, e coordinados por un ou varios investigadores responsables.

Os departamentos son os órganos encargados da programación e do desenvolvemento do ensino e do apoio da investigación dunha área ou áreas de coñecemento. Entre as súas funcións están a coordinación da actividade investigadora realizada polos seus membros, individualmente ou formando parte de grupos de investigación e a formación do persoal docente e investigador da universidade.

Os institutos universitarios son centros destinados á investigación científica e técnica ou á creación artística. Os institutos universitarios poden ser: propios da Universidade de Santiago de Compostela, interuniversitarios ou mixtos, creados en colaboración con organismos públicos ou privados.

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto