USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » --


Convocatoria Horizonte 2020 sobre el Pacto Verde Europeo (EU Green Deal)

State: Closed
Summary:

La Comisión Europea ha aprobado una nueva convocatoria de propuestas de Horizonte 2020 dedicada al Pacto Verde Europeo (EU Green Deal), que tiene como objetivo movilizar la investigación y la innovación para dar respuesta a la crisis climática y ayudar a proteger los ecosistemas y la biodiversidad europeos. El presupuesto dedicado a esta convocatoria es cercano a los 1.000 millones de euros.

La convocatoria está dividida en 10 áreas, 8 de ellas temáticas y 2 horizontales:

  • Increasing climate ambition
  • Clean, affordable and secure energy
  • Industry for a clean and circular economy
  • Energy and resource efficient buildings
  • Sustainable and smart mobility
  • Farm to fork
  • Biodiversity and ecosystems
  • Zero-pollution, toxic-free environments
  • Strengthening knowledge
  • Empowering citizens

El plazo para la presentación de propuestas comienza el 22 de septiembre de 2020 y estará abierto hasta el 26 de enero de 2021.

El texto completo de la convocatoria, y sus topics, está disponible en el programa de trabajo 2018-2020 (actualizado), en el apartado "20. Cross-cutting activities"

Cualquier duda sobre la convocatoria puede dirigirse a los NCP de Horizonte 2020.

Nota de prensa de la Comisión Europea.

Resumen de la convocatoria (factsheet)


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 26/01/2021
Links of interest: Open pageAcelerador de Transferencia

State: Closed
Summary:

Ábrese o prazo para presentar propostas ao programa "Acelerador de Transferencia". O programa "Acelerador de Transferencia", promovido pola Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, e financiado polo Banco Santander, ten coma obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de investigación da USC, ao mercado.

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o "Acelerador de Transferencia" son:

1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado.

2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto. 

3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no "Acelerador de Transferencia" sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Tamén se poderá dar apoio a aqueles proxectos que teñan como obxectivo avanzar no proceso de valorización de xeito que se obteña maior madurez na comprensión da súa potencialidade de transferencia. Así, poderanse apoiar proxectos para levar a cabo informes de mercado, asesoramento regulatorio, follas de ruta para o seu desenvolvemento, etc. que poidan facilitar a captación de fondos doutras convocatorias de valorización.

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de ata 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo para presentar solicitude para o "Acelerador de Transferencia" remata o 16 de outubro de 2020.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 23/10/2020
Links of interest: Open pageAxudas Investigación contra a Violencia de Xénero

State: Closed
Summary:

Axudas á investigación da universidade de santiago de compostela para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero, para o ano 2020.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/07/2020
Links of interest: Open pageAxudas a Institutos de Investigación da USC

State: Closed
Summary:

O obxecto desta convocatoria interna é financiar proxectos colaborativos entre dous ou máis grupos dun Instituto de investigación nun período de tempo curto (6 meses) co obxectivo de iniciar unha colaboración que frutifique na petición dun proxecto nunha convocatoria competitiva.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 01/06/2020
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact