USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » --


Premios Nacionales de Investigación

State: Open
Summary:

La concesión de los Premios Nacionales de Investigación tiene por finalidad el reconocimiento, por un lado, del mérito de investigadores españoles con una dilatada carrera científica que estén realizando una labor destacada en sus respectivas áreas de investigación y contribuyendo de forma relevante al avance del conocimiento; y, por otro, del mérito de investigadores españoles menores de 40 años que hayan realizado un trabajo excelente y alcanzado logros relevantes en sus respectivas áreas de investigación.


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in:
Links of interest: Open pagePROGRAMA IGNICIA

State: Open
State: Closed
Summary:

O Programa IGNICIA - Proba de Concepto ten como obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de organismos de investigación de Galicia, ao mercado.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in: Outros
Deadline: 17/03/2021
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2018-2019. Resultados

State: Open
Summary:

Avaliación da Produción Científica 2018-2019


Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open pageSubvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convención, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia

State: Open
State: Closed
Summary:

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións que fomenten e promocionen a actividade congresual en Galicia, e proceder á súa convocatoria para os anos 2021-2022 (código de procedemento TU403A).

As actuacións subvencionables con cargo a estas axudas poderán ser cofinanciadas a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), caso en que deberán cumprirse as obrigas específicas e demais disposicións que se establecen ao respecto nestas bases reguladoras.

DOG


Financing institution:
Published in:
Deadline: 13/04/2021
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2017. Resultados

State: Closed
Summary:

Avaliación da Produción Científica 2017


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 14/09/2018
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2016. Resultados

State: Closed
Summary:

 -


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/10/2017
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2015. Resultados

State: Closed
Financing institution:
Published in: OutrosAvaliación da Produción Científica 2013-2014. Resultados

State: Closed
Financing institution:
Published in: Outros


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact