USC » Investigación » Investigación » Buscador de Investigadores
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Investigadores da Universidade de Santiago – Galicia

Peña Saavedra, Vicente

Pedagogo, Historiador da Educación Nova busca

Foto do investigador
Nome completo: Peña Saavedra, Vicente
Departamento: Pedagoxía e Didáctica
Posición: Titular Universidade - Total (A0504)(FC)(C08)
Teléfono: 34 881 813 760
Páxina persoal: http://galiciamundi.blogspot.com/
Correo electrónico: Ver correo electrónico
Grupo de investigación: Terceira Xeración (GI-1451)
Identificadores do investigador: ORCID ID: 0000-0002-3119-0412


Presentación:

Presentación
Dr. en Filosofía e Ciencias da Educación. Prof. Tit. do Dpto. de Tª da Educ., Hª da Educ. e Pedagoxía Social da USC. Docente no ámbito histórico-educativo. Coord. dos Programas de Doutoramento “Teoría e Historia da Educación” –con Mención de Calidade– e “Educación, Cultura da Sustentabilidade e Desenvolvemento”. Coord. do Máster en “Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario”. Dir. dos proxectos museolóxico e museográfico e primeiro coord. científico do “Museo Pedagóxico de Galicia”. Vpte. da “SEPHE”. Iniciador da “RIDPHE” e comoderador da súa lista de intercambio electrónico. Membro da “Ponencia de Cultura Galega no Exterior” e do “Arquivo da Emigración Galega” do Consello da Cultura Galega. Dir. da área de “Documentación educativa e Publicacións” do ICE da USC. Autor ou coautor de 20 libros e máis de 90 colaboracións científicas. Dir. de 15 documentais de vidas de educadores. Comisario de 9 exposicións, varias itinerantes e con presenza internacional.
*Liñas de investigación*: “Dimensión educativa e cultural da emigración”; “Educación popular na Galicia rural”; “Museísmo pedagóxico no mundo e na historia”.
*Algúns proxectos de investigación*: “Estudio da problemática educativa, social e cultural da emigración galega en América”; “Acción educativa do Centro Galego de La Habana e das sociedades microterritoriais a el vencelladas”; “Os galegos da terceira idade en América: avaliación de necesidades e programas de intervención educativa”; Identidades colectivas, cultura e educación: iniciativas e experiencias comunitarias dos galegos en América”; “O MUPEGA: antecedentes e bases para a súa creación”; “A investigación educativa en Galicia (1989-2001)”; “Evolución e estado actual do sistema educativo en Galicia, 2002-2005”; “Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración”; “As Escolas da Emigración”; “Luces de Alén Mar: as escolas de americanos en Galicia”; “‘Galicia Mundi’: actualidade e prospectiva do asociacionismo galego no exterior. Os retos en materia educativa, social e cultural”.


Intereses e capacidades de investigación:

Intereses e capacidades de investigación
- Emigración transoceánica e educación popular en Galicia (séculos XVII-XXI). Identidades colectivas, cultura e experiencias educativas comunitarias dos galegos en América (ss. XIX-XXI). Infancia e migracións (ss. XIX-XXI). Os galegos en América hoxe: avaliación de necesidades e programas de intervención educativa.
- Museística: museos pedagóxicos e renovación educativa.
- Educación intercultural, fluxos migratorios e redes de cooperación ao desenvolvemento.
- Políticas educativas, globalización e sociedade civil.
- Desenvolvemento de sistemas educativos e planificación estratéxica da intervención.
- Sociedade do coñecemento, educación electrónica e xestión de recursos.
- Educación en valores, cultura e civilización.
- Pedagoxía xerontolóxica, educación permanente, educación de adultos e de persoas maiores.


Modificar os meus datos persoais
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto