USC » Investigación » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1487 - GRUPO DE MATERIAIS CUÁNTICOS E FOTÓNICA

Datos grupo
Código: GI-1487
Nome Corto: QMatterPhotonics
Nome Largo: Grupo de Materiais Cuánticos e Fotónica
Departamento: Departamento de Física Aplicada
Departamento de Física de Partículas
Web: http://lbts.usc.es
Contacto: LIÑARES BEIRAS, JESUS - suso.linares.beiras@usc.es
Telf.981-563100 Ext.:13501
Fax: 981-590485
Liñas de Investigación
 • Sistemas cuánticos (materiais e dispositivos) baseados en materiais avanzados e/ou fotónica.
 • Técnicas de litografía electrónica (e-beam) e fotolitografía UV e Láser para materiais nanoestructurados, microestruturados e chips fotónicos.
 • Fabricación, estruturación, microscopía e caracterización de películas delgadas e outros materiais funcionais bidimensionais.
 • Materiais de baixa dimensionalidade, nanoestructurados, inhomoxéneos e desordenados, e metamateriais ópticos (cristais fotónicos, ...)
 • Técnicas de intercambio iónico en vidro e cristal para fabricación de dispositivos ópticos e chips fotónicos (integración óptica) para comunicacións, sensores integrados, vórtices ópticos, astronomía, ...
 • Fotónica cuántica integrada baseada en fibras ópticas e guías ópticas e dispositivos integrados para tecnoloxías da información cuántica (encriptación e computación cuánticas). Réxime de alta e baixa temperatura.
 • Metroloxía óptica por interferometría estándar, holográfica e de speckle electrónico (ESPI), para aplicacións científicas, industriais e biomédicas.
 • Superconductores de alta e baixa temperatura crítica. Propiedades magnéticas, eléctricas, térmicas e ópticas.
 • Dispositivos crioxénicos e sistemas baseados en supercondutores: limitadores de corrente, detectores fotónicos, ...
 • Medicións eléctricas, magnéticas, ópticas e a baixas temperaturas de supercondutores e outros materiais funcionais e cuánticos.
Servizos e Recursos
 • Sistemas de crecemento e caracterización de capas delgadas (pulverización catódica, evaporación, etc).
 • Litografía óptica, iónica e de electróns.
 • Sistemas de medida de propiedades magnéticas (que incluen magnetometría SQUID) e de transporte eléctrico e térmico entre 0.5 y 300 K e con campos magnéticos ata 16 Tesla.
 • Técnicas de caracterización interferométrica de propiedades ópticas e mecánicas de materiais e obxectos.
 • Sistemas de síntese de materiais superconductores masivos de alta e baixa Tc (policristales, monocristales e texturados).
 • Prototipos de instrumentación baseada nos superconductores (limitadores de corrente, etc).
 • Fabricación de micromáscaras para óptica (e optoelectrónica) integrada, e microelectrónica.
 • Iluminación e fontes de luz clásicas. Fontes de luz láser, uso e seguridade. Fontes de luz cuántica.
Palabras chave
 • Materiais superconductores; materiais fotónicos; capas delgadas; elementos ópticos integrados; fibras ópticas; baixa dimensionalidade; propiedades mesoscópicas e nanoscópicas; elementos ópticos difractivos; fenómenos críticos; estados cuánticos de luz; limitadores de corrente superconductores; interferómetros ópticos.
Investigadores
Nome Cargo ORCID Contacto:
LIÑARES BEIRAS, JESUSCoordinador0000-0002-8296-7332Tel./Ext.: 981-563100 Ext.:13501
Fax: 981-590485
E-Mail: suso.linares.beiras@usc.es
CARBALLEIRA ROMERO, CARLOSMembro0000-0003-0467-2077
MAZA FRECHIN, JESUS JAVIER RAFEL CIRILIOMembro0000-0001-5124-9664
MONTERO ORILLE, CARLOSMembro0000-0003-0180-9015
MORENO DE LAS CUEVAS, VICENTEMembro0000-0002-7077-0284
MOSQUEIRA REY, JESUS MANUELMembro0000-0002-8639-2329
MOURIZ CEREIJO, MARIA DOLORESMembro
NISTAL FERNANDEZ, MARIA CONCEPCIONMembro
PRIETO BLANCO, XESUSMembro0000-0001-7836-0143
TORRON CASAL, CAROLINAMembro0000-0003-1522-9089
VAZQUEZ RAMALLO, MANUELMembro0000-0003-0328-0768
VEIRA SUAREZ, JOSE ANTONIOMembro0000-0002-9106-1831
VIDAL COSTA, FELIXMembro
BALADO SOUTO, DANIELIFP
CARRAL LOPEZ, GABRIEL MARIAIFP
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Gerardo Domarco Álvarez  Universidad de Vigo
José Antonio Lorenzo Fernández  Universidad del País Vasco
Maurice X. François   LIMSI. Orsay (Francia)
Pierre Bernstein   CRISMAT-ENSICAEN, Université de Caen, Caen, Francia
EDUARDO FABIAN MATEO RODRIGUEZ  NEC Corporation Tokyo Japón
DAVID BARRAL RAÑA  Universite Paris-Saclay, Francia
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto