USC » Investigación » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1487 - GRUPO DE MATERIAIS CUÁNTICOS E FOTÓNICA   [4595]

Datos grupo
Código: GI-1487
Nome Corto: QMatterPhotonics
Nome Largo: Grupo de Materiais Cuánticos e Fotónica
Departamento: Departamento de Física Aplicada
Departamento de Física de Partículas
Web: http://lbts.usc.es
Contacto: LIÑARES BEIRAS, JESUS - suso.linares.beiras@usc.es
Telf.981-563100 Ext.:13501
Fax: 981-590485
Liñas de Investigación
 • Sistemas cuánticos (materiais e dispositivos) baseados en materiais avanzados e/ou fotónica.
 • Técnicas de litografía electrónica (e-beam) e fotolitografía UV e Láser para materiais nanoestructurados, microestruturados e chips fotónicos.
 • Fabricación, estruturación, microscopía e caracterización de películas delgadas e outros materiais funcionais bidimensionais.
 • Materiais de baixa dimensionalidade, nanoestructurados, inhomoxéneos e desordenados, e metamateriais ópticos (cristais fotónicos, ...)
 • Técnicas de intercambio iónico en vidro e cristal para fabricación de dispositivos ópticos e chips fotónicos (integración óptica) para comunicacións, sensores integrados, vórtices ópticos, astronomía, ...
 • Fotónica cuántica integrada baseada en fibras ópticas e guías ópticas e dispositivos integrados para tecnoloxías da información cuántica (encriptación e computación cuánticas). Réxime de alta e baixa temperatura.
 • Metroloxía óptica por interferometría estándar, holográfica e de speckle electrónico (ESPI), para aplicacións científicas, industriais e biomédicas.
 • Superconductores de alta e baixa temperatura crítica. Propiedades magnéticas, eléctricas, térmicas e ópticas.
 • Dispositivos crioxénicos e sistemas baseados en supercondutores: limitadores de corrente, detectores fotónicos, ...
 • Medicións eléctricas, magnéticas, ópticas e a baixas temperaturas de supercondutores e outros materiais funcionais e cuánticos.
Servizos e Recursos
 • Sistemas de crecemento e caracterización de capas delgadas (pulverización catódica, evaporación, etc).
 • Litografía óptica, iónica e de electróns.
 • Sistemas de medida de propiedades magnéticas (que incluen magnetometría SQUID) e de transporte eléctrico e térmico entre 0.5 y 300 K e con campos magnéticos ata 16 Tesla.
 • Técnicas de caracterización interferométrica de propiedades ópticas e mecánicas de materiais e obxectos.
 • Sistemas de síntese de materiais superconductores masivos de alta e baixa Tc (policristales, monocristales e texturados).
 • Prototipos de instrumentación baseada nos superconductores (limitadores de corrente, etc).
 • Fabricación de micromáscaras para óptica (e optoelectrónica) integrada, e microelectrónica.
 • Iluminación e fontes de luz clásicas. Fontes de luz láser, uso e seguridade. Fontes de luz cuántica.
Palabras chave
 • Materiais superconductores; materiais fotónicos; capas delgadas; elementos ópticos integrados; fibras ópticas; baixa dimensionalidade; propiedades mesoscópicas e nanoscópicas; elementos ópticos difractivos; fenómenos críticos; estados cuánticos de luz; limitadores de corrente superconductores; interferómetros ópticos.
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
LIÑARES BEIRAS, JESUSCoordinador594120000-0002-8296-7332Tel./Ext.: 981-563100 Ext.:13501
Fax: 981-590485
E-Mail: suso.linares.beiras@usc.es
CARBALLEIRA ROMERO, CARLOSMembro585460000-0003-0467-2077
MAZA FRECHIN, JESUS JAVIER RAFAEL CIRILOMembro596250000-0001-5124-9664
MONTERO ORILLE, CARLOSMembro596880000-0003-0180-9015
MORENO DE LAS CUEVAS, VICENTEMembro597020000-0002-7077-0284
MOSQUEIRA REY, JESUS MANUELMembro597100000-0002-8639-2329
MOURIZ CEREIJO, MARIA DOLORESMembro59721
NISTAL FERNANDEZ, MARIA CONCEPCIONMembro59756
PRIETO BLANCO, XESUSMembro599940000-0001-7836-0143
TORRON CASAL, CAROLINAMembro604960000-0003-1522-9089
VAZQUEZ RAMALLO, MANUELMembro605720000-0003-0328-0768
VEIRA SUAREZ, JOSE ANTONIOMembro606070000-0002-9106-1831
VIDAL COSTA, FELIXMembro60618
BALADO SOUTO, DANIELIFP
CARRAL LOPEZ, GABRIEL MARIAIFP
FERNANDEZ LLOVO, IAGOIFP
MARTINEZ BOTANA, JOSE MARTINIFP
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Gerardo Domarco Álvarez  Universidad de Vigo
José Antonio Lorenzo Fernández  Universidad del País Vasco
Maurice X. François   LIMSI. Orsay (Francia)
Pierre Bernstein   CRISMAT-ENSICAEN, Université de Caen, Caen, Francia
EDUARDO FABIAN MATEO RODRIGUEZ  NEC Corporation Tokyo Japón
DAVID BARRAL RAÑA  Universite Paris-Saclay, Francia
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto