USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Emprego » Contratos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Contratos de investigación
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Contratos de investigación da USC

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Bolsas de investigación en universidades ou centros no estranxeiro 2021

Estado: Aberta
Resume:

A Fundación Alfonso Martín Escudeiro convoca 40 bolsas para realizar traballos de investigación en universidades ou centros de investigación no estranxeiro, en temas que estean comprendidos nalgunha das seguintes áreas:

• Agricultura e gandería
• Ciencias do mar
• Ciencias da saúde
• Tecnoloxía de alimentos


Entidade Convocante: Fundación Alfonso Martín Escudero
Publicado en: Outros
Prazo: 14/06/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaPrograma piloto para a contratación temporal de persoal investigador distinguido 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxectivo desta convocatoria é incentivar a incorporación de novos perfís científicos en áreas de I+D de carácter estratéxico nos procesos de especialización dos campus, centros ou unidades de investigación de referencia.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 4/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 18/05/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


II Edición Premios Fundación Real Academia das Ciencias ao Novo Talento Científico Feminino

Estado: Aberta
Resume:

Estrutúranse nas catro categorías seguintes:

  • Matemáticas e ciencias afíns
  • Física, Química e ciencias afíns
  • Bioloxía, Xeoloxía e ciencias afíns
  • Aplicacións da ciencia á tecnoloxía

Cada premio (un por categoría) terá unha dotación económica de 2.500 euros, podéndose declarar vacante algunha categoría se non houbese candidatas adecuadas.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 13/06/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas a proxectos de investigación en liñas estratéxicas, en colaboración público-privada 2021

Estado: Aberta
Resume:

As axudas teñen por obxecto o financiamento de proxectos de investigación industrial, inter e multidisciplinares, realizados en cooperación entre empresas e organismos de investigación tanto públicos como privados, a fin de dar resposta aos desafíos identificados nas prioridades temáticas ( topics).

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 18/05/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a Proxectos de I+D+i para a realización de Probas de Concepto 2021

Estado: Aberta
Resume:

Fomentar e acelerar a transferencia de coñecementos e resultados xerados en proxectos de investigación do Plan Estatal, a explotación dos mesmos en forma de produtos, bens, servizos ou outras aplicacións, así como potenciar o espírito emprendendor e innovador dos equipos de investigación, contribuíndo á súa capacitación a través de accións de formación, asesoramento e ao fornecemento das estratéxicas de transferencia de coñecementos e resultados das institucións beneficiarias dos devanditos proxectos.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 13/05/2021 ás 14:00 horas
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Investigación contra a Violencia de Xénero

Estado: Aberta
Resume:

Axudas á investigación da universidade de santiago de compostela para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero, para o ano 2021.


Entidade Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en: Outros
Prazo: 18/05/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de proxectos universitarios e científicos

Estado: Aberta
Resume:

A Embaixada de Francia en España propón cada ano apoiar os proxectos de cooperación científica e universitaria que teñan un vínculo directo que unha aos dous países. Apoiáronse numerosas institucións en España a través deste medio.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 14/06/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contacto
(Non enviar Currículos a esta dirección)
María de los Ángeles Pardal Campaña
881 816 234
mariadelosangeles.pardal@usc.es
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto