USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Premios » Sen clasificación


XXII Premio de Investigación del Consejo Económico y Social (CES)

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: Para promover e divulgar a investigación nas materias relacionadas coas súas funcións, convoca o XXII Premio de Investigación, cunha dotación económica de 40.000 euros.
Entidade Convocante: Ministerio de Trabajo y Economía Social
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 29/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaXXII Premio JACUMAR de Investigación en acuicultura

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Poderán optar ao premio de Investigación en acuicultura todos os equipos de investigación que efectúen os seus traballos en centros de investigación, públicos ou privados, situados en España.

O obxecto desta convocatoria é fomentar a investigación pesqueira no ámbito da pesca marítima, que ten como obxectivos esenciais, entre outros o desenvolvemento da acuicultura.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín Oficial do Estado (ata o 26 de maio, inclusive).


Entidade Convocante: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
Publicado en: Outros
Prazo: 26/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2023

Estado: Aberta
Resume:

Categorías:

• Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas).
• Biología y Biomedicina.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Ecología y Biología de la Conservación.
• Cambio Climático.
• Economía, Finanzas y Gestión de Empresas.
• Humanidades y Ciencias Sociales (Ciencias Sociales).
• Música y Ópera.

CANDIDATOS: Una o más personas y/u organizaciones que hayan realizado aportaciones independientes o convergentes a un determinado avance en los ámbitos del conocimiento científico o la creación cultural.

NOMINACIÓN: Todas las nominaciones serán indirectas, a través de cualquier persona experta en las categorías de concurrencia, así como a través de organizaciones o instituciones científicas o culturales.

DOTACIÓN: 400.000 €, un diploma y un símbolo artístico.


Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 30/06/2023 ás 18:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremio de Investigación del Consejo Económico y Social, Convocatoria XXII

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Poderán participar na presente convocatoria as persoas físicas, persoas xurídicas ou grupos de investigación, baixo a coordinación ou dirección dun investigador ou investigadora principal, que actuará como representante do grupo e responsable do proxecto e do traballo para os efectos oportunos, que presenten un proxecto de investigación sobre o tema proposto.

O tema da presente convocatoria é "Ciberseguridade: protección dos cidadáns e crecemento económico".

As bases reguladoras están publicadas na Base de Datos Nacional de Subvencións e na páxina web www.ces.es.

A dotación económica do premio é de corenta mil euros (40.000 €).

O prazo de presentación de solicitudes será de 2 meses desde a súa publicación no BOE.


Entidade Convocante: Ministerio de Trabajo y Economía Social
Publicado en: Outros
Prazo: 29/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2023

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: A Axencia Galega de Innovación e a Academia Galega de Ciencias (RAGC) veñen de convocar os Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2023. Estes galardóns, que chegan á súa novena edición, queren recoñecer o traballo do persoal investigador e do empresariado que apostan pola transferencia de coñecemento como base para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia. O prazo de presentación de candidaturas está aberto ata o 15 de abril.
Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: 15/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaV Edición do premio Biophilia de comunicación medioambiental

Estado: Aberta
Resume:

O Premio BIOPHILIA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL da Fundación BBVA créase, desde o convencemento de que a abordaxe efectiva dos desafíos ambientais require da diseminación da información e a concienciación ecolóxica a escala global.

O premio recoñece contribucións en calquera faceta da comunicación ambiental e, especialmente, acerca da conservación da biodiversidade e o cambio climático, cun carácter particularmente innovador, preferentemente dirixidas a audiencias globais, ou que tivesen un amplo impacto, nos termos previstos nas bases, que fosen concluídas antes do 31 de decembro de 2022.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca 2023

Estado: Aberta
Resume:

O Premio ten carácter internacional e recoñecerá o impacto que a actividade científico-clínica da persoa premiada ha tido sobre a protección, melloría ou rehabilitación da saúde das persoas e as poboacións.

O premio concederase tendo en conta as obras executadas ou actividades desenvoltas con anterioridade á presente convocatoria.

Dotación: o Premio ten unha dotación de 100.000 euros e diploma acreditativo.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaXVII Premio Francisco Cobos 2023

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: Outorgarase como recoñecemento ao labor científico na área das ciencias biomédicas, dun doutor de nacionalidade española, que estea a desenvolver a súa investigación vinculado formalmente a unha institución, universidade, hospital ou centro de investigación público ou privado radicado en España, e que realizase destacadas achegas de investigación biomédica nos cinco anos anteriores.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 21/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaXVIII Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Biomédica

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: O premio outorgarase a un/a investigador/a con un currículo destacado no campo da investigación en biomedicina e ciencias da saúde.
Entidade Convocante: Fundación Banco Sabadell
Publicado en: Outros
Prazo: 31/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaVII Premio Fundación Banco Sabadell ás Ciencias e a Enxeñaría

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: O premio outorgarase a un/unha investigador/a con un currículo destacado no campo da investigación en ciencias e enxeñería.
Entidade Convocante: Fundación Banco Sabadell
Publicado en: Outros
Prazo: 31/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaXVIII Premio Fundación Banco Sabadell

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: A Fundación Banco Sabadell, co obxectivo de incentivar e recoñecer o traballo dos/as investigadores/as españois/as nos campos do coñecemento económico, empresarial e social, e contribuír á análise e formulación de alternativas que promovan o benestar social. A dotación do premio é de 30.000 euros.
Entidade Convocante: Fundación Banco Sabadell
Publicado en: Outros
Prazo: 31/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios Rei Jaume I 2023 de Investigación Básica (física, química e matemáticas), Economía, Investigación Médica (biomedicina e ciencias da vida), Protección do Medio Ambiente, Novas Tecnoloxías e Emprendedor

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: Os candidatos teñen que efectuar a maior parte da súa actividade profesional en España e preferentemente residir en España.
Entidade Convocante: Fundación Rei Jaume I
Publicado en: Outros
Prazo: 05/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaII Premio Fundación Banco Sabadell á Sustentabilidade Mariña

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

El premio se otorgará a un/a joven investigador/a con un currículo destacado en el campo de:

• sostenibilidad en la explotación de los recursos marinos, tanto en industrias marinas tradicionales (pesca, transporte, acuicultura, turismo costero, etc.), como en nuevos sectores emergentes (biotecnología, big data, energías renovables, regeneración, etc.).
• regeneración del capital natural marino recuperando bienes y servicios de los ecosistemas.

La actividad investigadora premiada deberá acreditar su incidencia en:

a. Incremento o preservación de la biodiversidad.
b. Reducción/contención de la contaminación.
c. Mitigación/reducción del cambio climático.


Entidade Convocante: Fundación Banco Sabadell
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 31/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaXVI Edición Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento

Estado: Aberta
Resume: Categorías:
1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
2. Bioloxía e Biomedicina
3. Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4. Ecoloxía e Bioloxía da Conservación
5. Cambio climático
6. Economía, Finanzas e Xestión de Empresas
7. Humanidades e Ciencias Sociais
8. Música e Ópera.
Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 30/06/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaXVIII Edición de premios á conservación da biodiversidade dá Fundación BBVA

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A data límite de presentación de candidaturas é o 31 DE MARZO DE 2023, ás 12.00 horas (hora peninsular española). As bases da convocatoria e a aplicación para a presentación das candidaturas están dispoñibles na páxina web da Fundación BBVA (http://www.biophilia-fbbva.es e/o http://www.fbbva.es)

Contémplanse tres modalidades de premios:

- PREMIO FUNDACIÓN BBVA Á CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE EN ESPAÑA
- PREMIO MUNDIAL FUNDACIÓN BBVA Á CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE
- PREMIO FUNDACIÓN BBVA Á DIFUSIÓN DO COÑECEMENTO E SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE EN ESPAÑA
Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 31/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios da Fundación Lilly para a Investigación Biomédica Preclínica e clínica 2023

Estado: Aberta
Resume:

Esta convocatoria rexerase polas súas bases, que os interesados poderán solicitar á FUNDACIÓN LILLY, avenida da Industria, 30; 28108 Alcobendas (Madrid) ou consultar a páxina web http://www.fundacionlilly.com


Entidade Convocante: Fundación Lilly
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto