USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Ámbito Nacional


Convocatoria de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para a execución de proxectos no marco do Programa Empleaverde cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE)

Estado: Aberta
Resume:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade a cada liña, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC. Para tal fin, será necesario valorar as posibles propostas segundo criterios como:

  1. Experiencia previa en participación noutros proxectos no mesmo campo.
  2. Número de grupos de investigación da USC participantes na mesma candidatura e orzamento da mesma.
  3. Alcance dos obxectivos da proposta.
  4. Relevancia das actuacións previstas para atinxir os obxectivos propostos.

Entidade Convocante: Fundación de Biodiversidad
Publicado en: Outros
Prazo: 30/04/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, biodiversidade mariña e o litoral e o fomento da información ambiental

Estado: Aberta
Resume:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.


Entidade Convocante: Fundación de Biodiversidad
Publicado en: Outros
Prazo: 30/04/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaFundación La Caixa Convocatoria de Investigación en Saúde

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:
  • Categoría A: para proxectos presentados por unha sola institución ou consorcio con orzamento máximo de 500.000 €.
  • Categoría B: para proxectos presentados por consorcios con aproximación transdisciplinar con un orzamento máximo de 1.000.000 €.

Entidade Convocante: Fundación La Caixa
Publicado en: Outros
Prazo: 16/03/2018 ás 14:00h
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para promover a cultura de defensa 2018

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A Secretaría Xeral de Política de Defensa convoca anualmente un programa de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, como apoio á realización de actividades de fomento e difusión da cultura de defensa, que promovan o coñecemento da Defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar de España e dos españois, co fin de que a sociedade española coñeza, valore e identifíquese coa súa historia e co esforzo solidario mediante o cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.


Entidade Convocante: Ministerio de Defensa
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 08/02/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria proxectos de investigación en biomedicina e saúde (Fundación La Caixa)

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A Fundación Bancaria "la Caixa" lanza unha nova convocatoria aberta a proxectos de investigación en biomedicina e saúde que ten por obxectivo identificar e impulsar as iniciativas máis prometedoras, de maior excelencia científica e con máis valor potencial e impacto social, xa sexa en investigación básica, clínica ou traslacional.

Esta nova convocatoria terá carácter anual, seleccionará uns 20 proxectos e contará cun orzamento máximo de 12.000.000 € o primeiro ano, que se poderá ampliar en anos posteriores.

Poderanse presentar á convocatoria proxectos liderados por investigadores de universidades e centros de investigación sen ánimo de lucro que se realicen en España ou en Portugal.

Máis información


Entidade Convocante: Fundación La Caixa
Publicado en: Outros
Prazo: 16/03/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Subvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2018

Estado: Aberta
Resume:

Os obxectivos da Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación, aos que contribúe o Plan Estatal I+D+i, teñen como fin último impulsar o liderado internacional do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, garantir a sustentabilidade das capacidades de xeración de coñecementos e impulsar a competitividade do tecido empresarial do noso país sobre unha sólida base científica, tecnolóxica e de innovación en todas as súas dimensións.

Data de inicio do periodo de solicitude: 14/02/2018


Entidade Convocante: Ministerio de Economía y Competitividad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 12/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos en materia de adaptación ao cambio climático

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Enlace da convocatoria: http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-4


Entidade Convocante: Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Publicado en: Outros
Prazo: 31/01/2018 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Explora Ciencia e Explora Tecnoloxía

Estado: Pechada
Resume:

Apróbase a convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesión de axudas a proxectos «Explora Ciencia» e «Explora Tecnoloxía» do Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento. Trátase de proxectos de investigación cuxos obxectivos supoñan unha reevaluación dos paradigmas establecidos, obxectivos  interdisciplinarios, procura de novos conceptos e aplicacións rompedoras en diferentes disciplinas científicas.


Entidade Convocante: Ministerio de Economía y Competitividad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 20/11/2017
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas 2017 correspondentes ás accións de dinamización Redes de Excelencia do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento, no marco do Plan Estatal de I+D+i 2013-2016

Estado: Pechada
Resume:

Por Resolución da Axencia Estatal de Investigación publicouse a convocatoria de axudas correspondentes ás accións de dinamización do programa estatal de fomento da investigación científica e técnica de EXCELENCIA das seguintes modalidades:

- REDES TEMÁTICAS

- REDES CONSOLIDER

- REDES ICTS

- REDES ESTRATÉXICAS

Os interesados deberán achegar a documentación á Oficina de investigación e Tecnoloxía Campus de Santiago/Lugo, antes das 10 horas do día 23 de outubro de 2017.


Entidade Convocante: Ministerio de Economía y Competitividad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 23/10/2017 ás 10:00 horas
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas ao fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación 2017

Estado: Pechada
Resume:

Procedemento de concesión, con suxeición aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, eficiencia e eficacia na súa xestión e non discriminación, de axudas ao fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación, que se desenvolver a través das seguintes liñas de actuación:

1.Cultura científica, tecnolóxica e da innovación
2.Educación e vocacións científicas
3.Redes de comunicación e divulgación da ciencia e a innovación

Máis información e Bases.

 


Entidade Convocante: Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT)
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 06/11/2017
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións no ano 2017

Estado: Pechada
Resume:

Dirección electrónica del órgano convocante

www.pnsd.msssi.gob.es

Información da convocatoria

http://www.pnsd.msssi.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/2017_conv_ayudas_investig/2017_Convocatoria_investigacion_firmada.pdf


Entidade Convocante: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 02/10/2017
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para Accións de Programación Conxunta Internacional

Estado: Pechada
Resume:

A Axencia Estatal de Investigación publicou a convocatoria 2017 para a concesión de Axudas correspondentes ás Accións de Programación Conxunta Internacional. O obxectivo desta convocatoria é financiar a participación de equipos españois en proxectos de investigación colaborativa transnacional.

O prazo remata o 4 de setembro do 2017 ás 10:00 h.

BOE: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2017-46687

Máis información.


Entidade Convocante: Ministerio de Economía y Competitividad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 04/09/2017 ás 10:00 horas
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a proxectos de I+D+i - Programa Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade 2017

Estado: Aberta
Resume:

As actuacións obxecto de axuda teñen como finalidade promover a xeración de coñecemento científico orientado á procura de solucións aos problemas presentados nos retos da sociedade identificados na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación e no Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación, mediante investigación de calidade, evidenciada tanto pola súa contribución á solución dos problemas sociais, económicos e tecnolóxicos como pola publicación dos seus resultados en foros de alto impacto científico e tecnolóxico ou a internacionalización das actividades.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_IDi_Orientada_a_los_Retos_de_la_Sociedad/FICHEROS/CONVOCATORIA-2017-RETOS.pdf


Entidade Convocante: Ministerio de Economía y Competitividad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a proxectos de I+D - Programa Estatal de Fomento da I+D+i de Excelencia 2017

Estado: Aberta
Resume:

As actuacións obxecto de axuda teñen como finalidade promover a xeración de coñecemento científico sen orientación temática previamente definida e a investigación de calidade, evidenciada tanto pola súa contribución á solución dos problemas sociais, económicos e tecnolóxicos como pola publicación dos seus resultados en foros de alto impacto científico e tecnolóxico ou a internacionalización das actividades.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Fomento_Investigacion_Cientifica_y_Tecnica_Excelencia/AYUDAS/SE_Generacion_Conocimiento/CONVOCATORIA-2017-EXCELENCIA.pdf


Entidade Convocante: Ministerio de Economía y Competitividad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concurrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, biodiversidade mariña e o litoral, o cambio climático e a calidade ambiental

Estado: Pechada
Resume:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.

Información da convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2013_gl.pdf

Modelo proposta interna: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2012_gl.doc

Enlace da convocatoria: http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2017


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/06/2017
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Axudas para a Realización de Proxectos de investigación da Acción Estratéxica en Saúde, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e técnica de Innovación 2013-2016

Estado: Pechada
Resume:

A AES ten como obxetivos principais fomentar a saúde e benestar da ciudadanía, así como desenvolver os aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores e paliativos da enfermidade, reforzando e incrementando para isto a competitividad internacional da I+D+i do Sistema Nacional de Salud e das empresas relacionadas co sector.

Información da Convocatoria.

Máis Información.

 

 


Entidade Convocante: Instituto de Salud Carlos III
Publicado en: Outros
Prazo: 01/06/2017
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto