USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Ámbito Nacional


Axudas para o fomento da cultura da innovación pública 2024

Estado: Aberta
Resume:

Obxecto: Regular o procedemento de concesión de axudas pola FECYT para a realización de actividades de fomento da cultura da innovación pública que se desenvolvan a través das seguintes categorías de proxectos:
a) Proxectos de innovación pública no proceso de formulación de políticas públicas orientados a obter novas evidencias que sirvan para mellorar o seu deseño.
b) Proxectos encamiñados a incrementar a cultura da innovación das administracións públicas mediante programas e actividades de transferencia de coñecemento e de asesoramento científico entre a comunidade científica e as administracións públicas.

Prazo: O prazo para a presentación das solicitudes de axudas iniciarase o día 15 de xullo de 2024 e finalizará o día 30 de setembro de 2024, ás 13 horas (hora peninsular española).

Praxo interno: 20 de setembro (14:00 h). Unha vez elevada a definitiva a solicitude polo responsable da acción, deberase proceder á firma electrónica dos documentos por parte do representante legal da entidade solicitante.


Entidade Convocante: Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT)
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/09/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións destinadas á realización de proxectos de I+D+i 2024

Estado: Pechada
Resume: O obxecto desta resolución é a aprobación da convocatoria, correspondente ao ano 2024, para a concesión de subvencións destinadas á realización de proxectos de I D i nas liñas que, referentes aos programas contemplados no Plan de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear 2021-2025.

A información completa desta convocatoria atópase na web corporativa https://www.csn.es/subvenciones-de-i-mas-d

Prazo de presentación de solicitudes: 6 de xuño 2024 – 5 de xullo de 2024 (23:59 horas). Prazo interno para a remisión da documentación a Área de investigación investigacion@usc.es: 27 xuño de 2024.

Información da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvenciones: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/765545

Buzón de consultas a disposición do organismo convocante: subvencionesid@csn.es


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 05/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para promover a cultura de defensa 2024

Estado: Pechada
Resume:

Finalidade: Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que a sociedade española coñeza, valore e se identifique coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 28 de xuño.

Prazo interno para enviar a documentación á Área de Investigación investigacion@usc.es: 21 de xuño.


Entidade Convocante: Ministerio de Defensa
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 28/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións 2024

Estado: Pechada
Resume: A presente Resolución ten por obxecto a convocatoria, no exercicio 2024, de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións realizados por entidades públicas ou privadas sen fins de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, de acordo co establecido na Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación 2021-2027, na Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, e na Estratexia Nacional sobre Adiccións 2017-2024, dispoñible na páxina web da Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Entidade Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 11/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a redes de investigación 2024

Estado: Pechada
Resume:

Incentivar a creación de redes de investigación para promover a complementariedade de capacidades e optimizar os recursos de investigación existentes. As actividades científico-técnicas ás que van dirixidas estas redes teñen que demostrar o seu valor engadido en base á consecución de obxectivos comúns e compartidos e a realización de actividades que non poderían financiarse a través doutros instrumentos.

- Modalidade: Redes temáticas.
- Modalidade: Redes ICTS.
- Modalidade: Redes estratéxicas.

As solicitudes de participación serán presentadas de conformidade co procedemento que se describe no artigo 13 da convocatoria.

Prazo interno: 26 de xuño


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 02/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto desta convocatoria é regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas públicas destinadas a impulsar proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética.

Enténdese por proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética aqueles proxectos que ofrezan solucións aos retos expostos pola transición enerxética, relacionados coa innovación, a provisión de servizos de flexibilidade que permitan unha maior integración das enerxías renovables, e por tanto favorezan a descarbonización do sistema, ou a promoción e o desenvolvemento de novos proxectos empresariais (startups) que proporcionen solucións innovadoras para a transición enerxética.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ás 9:00 do día 12 de xuño de 2023.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 01/08/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2022

Estado: Pechada
Resume: Ver convocatoria

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Agencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica de la Agencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

• A data límite para rematar o procedemento de solicitude e garantir a presentación da mesma por parte da USC será o 27-01-2023 ás 14:00 h.
Acceso ao Formulario de solicitude da Axencia Estatal


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 31/01/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos de colaboración público-privada 2022

Estado: Pechada
Resume: As axudas teñen por obxecto o financiamento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación, a fin de avanzar na incorporación de coñecementos e resultados científico-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento precompetitivo de novas tecnolóxicas, produtos e servizos, creando o contexto adecuado que estimule a xeración dunha masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para a súa aplicación, transferencia, procura de solucións e xeración de resultados tanto nas traxectorias tecnolóxicas e de innovación das empresas como no mercado.
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 07/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto