USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Contratos Laborais » Sen clasificación


CITMAga-OT-05-2023: contrato como investigador/a colaborador/a

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación no marco do proxecto “Sistema experto de previsión de demanda e xestión de stocks”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: realizar os traballos de investigación para o desenvolvemento dun “Sistema experto de previsión de demanda e xestión de stocks”. As funcións centraríanse neste ámbito: Farase un estudo previo dos datos históricos co obxectivo de obter a distribución temporal das compras e vendas de cada un dos artigos ao longo do tempo. Con esta información de desenvolverá un modelo preditivo que permita facer unha xestión dinámica do stock establecendo os valores mínimos e máximos de cada produto que se irán actualizando ao longo do tempo. Doutra banda, dado o gran número de artigos cos que se traballará, será de gran importancia que a metodoloxía proposta sexa eficiente desde un punto de vista computacional de forma que as solucións propostas póidanse obter nun período de tempo razoablemente curto.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 21/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 5/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela - Banco Santander

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: Plan propio de captación de investigadores/as predoutorais, financiado polo Banco Santander.
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 15/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 4/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 26/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 3/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 22/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a universidades e outros centros académicos para o fomento da formación e a investigación no ámbito da análise económica e orzamentaria para a estabilidade e sustentabilidade fiscal 2023-2024

Estado: Pechada
Resume: Resolución pola que se convocan axudas a Universidades e outros Centros Académicos para o fomento da formación e a investigación no ámbito da análise económica e orzamentaria para a estabilidade e sustentabilidade fiscal, para o ano 2023-2024.
Entidade Convocante: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 23/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 2/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/02/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 1/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 02/02/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de predoctorais para formación de doutores (antigas FPI) - 2022

Estado: Pechada
Resume:

Axudas para contratos predoctorales para a formación de doutores/as contemplada no Subprograma Estatal de Formación do Programa Estatal para Desenvolver, Atraer e Reter Talento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023, en réxime de concorrencia competitiva e aplicando os principios de publicidade e obxectividade.

Convocatoria
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 26/01/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de FPU - 2022

Estado: Pechada
Resume:

Concesión de Axudas para contratos predoctorales para a realización de teses doutorais, en Universidades Españolas.

Son axudas destinadas á formación investigadora en programas de doutoramento para a consecución do título de Doutor/a e a adquisición de competencias docentes universitarias, en calquera área do coñecemento científico, que faciliten a futura incorporación destas persoas ao sistema español de educación superior, e de investigación científica.

Convocatoria:


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 15/02/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria do proceso selectivo para cubrir, polo sistema de acceso libre, as prazas de persoal empregado investigador do CITMAga no marco de estabilización de emprego temporal

Estado: Aberta
Resume: Ven de publicarse na páxina web do do Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) a convocatoria de probas selectivas para cubrir, polo sistema de acceso libre, as prazas de persoal empregado investigador no marco de estabilización de emprego temporal.
Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 11/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 30/12/20222
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para persoal técnico de apoio 2022

Estado: Pechada
Resume: As axudas teñen como obxecto incentivar a contratación laboral de persoal técnico de apoio destinado ao manexo de equipos, instalacións e demais infraestruturas de I+D+i a fin de incrementar e mellorar as prestacións e o rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas.
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 16/02/2023 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Juan de la Cierva 2022

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

 

As axudas teñen como obxecto fomentar a incorporación de mozas, en posesión do grao de doutor, con obxecto de que completen a súa formación investigadora postdoutoral en centros de I+D españois.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 14/02/2023 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 10/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 07/12/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria pública 09/2022. Concurso público de méritos para a contratación de persoal investigador en iniciación no marco de actividades e programas de I+D+i, dos centros singulares CiQUS, CiTIUS e IGFAE, que figuran no anexo desta Resolución, a través do procedemento de contratación ordinaria

Estado: Pechada
Resume: O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 22/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 08/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 15/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para incentivar a consolidación investigadora 2022

Estado: Pechada
Resume:

O obxectivo é consolidar a carreira profesional de investigadores, nacionais e estranxeiros, para que poidan desenvolver a súa carreira profesional dentro do SECTI.

Convodatoria


Entidade Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 24/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 07/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 26/10/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de doutoramento industrial 2022

Estado: Pechada
Resume:

O programa financia o desenvolvemento dunha tese de doutoramento na contorna empresarial, baseadas en proxectos de investigación que impliquen unha colaboración efectiva entre unha empresa ou centro de innovación e tecnoloxía (solicitante), e unha universidade do Sistema Galego Universitario (SUG) por un periodo máximo de 3 anos.

Código de procedemento: IN606D

DOG

Declaración de interese


Entidade Convocante: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 04/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 06/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 07/10/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria Urxente 05/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 21/09/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 04/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 12/08/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 03/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 15/07/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 2/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 30/05/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 1/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 22/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de apoio á etapa de formación posdoutoral 2022

Estado: Pechada
Resume:

A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego fomentando, na súa etapa inicial, a adquisición e perfeccionamento das habilidades propias do persoal investigador doutor, mediante contratos nos axentes que conforman o sistema e permitindo a súa mobilidade internacional para mellorar a súa formación e capacitación. Ademais, as entidades solicitantes poderán presentar a persoas investigadoras que opten a acadar a condición de bolseiras Fulbright.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2022

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

Este programa procura a formación de persoas investigadoras para a obtención do título de doutora ou doutor e a adquisición das competencias e habilidades relacionadas coa investigación dentro dun programa de doutoramento.

DOG

SESIÓN INFORMATIVA

PREGUNTAS FRECUENTES


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para completar a etapa de formación posdoutoral 2022

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

A finalidade desta convocatoria é posibilitar a continuación da formación das doutoras e doutores que comezaron a súa formación posdoutoral, posibilitando un perfeccionamento na súa formación e o establecemento dunha liña de investigación propia que lles permita, nun futuro, consolidar a súa traxectoria.

Trátase de continuar a formación dos doutores e doutoras que obtiveron unha axuda para a súa formación inicial na modalidade A da convocatoria de axudas de apoio á etapa posdoutoral do ano 2018. Así mesmo, preténdese a continuación da carreira investigadora do persoal investigador da convocatoria do ano 2017 que tivo unha interrupción e prórroga do contrato polas causas establecidas na lei, que finalizou o contrato e que non participou na convocatoria de 2021.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 21/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2021

Estado: Pechada
Resume:

O obxectivo destas axudas é incentivar a contratación laboral de persoal técnico de apoio en organismos de investigación e van destinadas a dar soporte no manexo de equipos, instalacións e demais infraestruturas de I+D+i a fin de incrementar e mellorar as prestacións e rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas.

O punto 4 do artigo 7 da convocatoria establece que "non se concederán axudas para cofinanciar a contratación de persoas para as técnicas experimentais propias de grupos de investigación que unicamente sirvan aos intereses destes”.

Estas axudas destinaranse necesariamente a cofinanciar unha parte do salario e a cota empresarial da Seguridade Social do persoal técnico contratado, sendo a duración máxima dos contratos de 3 anos. En consecuencia, o centro receptor da axuda deberá asumir o resto do custo da contratación así como calquera incremento retributivo posterior non contemplado na axuda. Consultar as bases da convocatoria para obter información do importe das axudas e as retribucións mínimas a satisfacer en función da categoría do persoal técnico contratado. 

Os prazos para a presentación de solicitudes son

  • Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022
  • USC: 07/02/2022-24/02/2022

Acceso á convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022 USC: 07/02/2022-24/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Ramón y Cajal e Juan de la Cierva-formación 2021

Estado: Aberta
Resume:

 

 

 

 

 

 

 

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: Ramón y Cajal do 18 de xaneiro ao 8 de febreiro ás 14 horas. Juan de La Cierva do 20 de xaneiro ao 10 de febreiro ás 14 horas.
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela

Estado: Pechada
Resume:

Modalidade A: Plan propio de captación de investigadores/as predoutorais, financiado polo Banco Santander.

Modalidade B: Enfocada á formación de doutores/as nos grupos de investigación da USC, co fin de que realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación pertencente á USC.

O prazo de inicio para presentar as solicitudes na plataforma do Santander ábrese o día 03/01/2022 ata o 31/01/2022 ás 14:00 h.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 19/05/2022 ás 23:59 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 2021

Estado: Pechada
Resume:

Concesión de Axudas para contratos predoutorais para a realización de teses doutorais, en Universidades Españolas.

Destinadas á formación investigadora en programas de doutoramento para a consecución do título de Doutor/a ou a adquisición de competencias docentes universitarias, en calquera área de coñecemento científico, que faciliten a futura incorporación destas persoas ao sistema español de educación superior, e de investigación científica.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 17/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2021

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores contemplada no Subprograma Estatal de Formación do Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en réxime de concorrencia competitiva e aplicando os principios de publicidade e obxectividade.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 11/11/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria contratación PRINCIPIA 2021

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Programa PRINCIPIA).

D.O.G


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 15/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2021

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral 2021.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 01/03/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Posdoutoral Modalidade B

Estado: Pechada
Resume:

No Diario Oficial de Galicia do día 21 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade B.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 22/02/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Posdoutoral Modalidade A

Estado: Pechada
Resume:

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade A.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 01/03/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2020

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

Mediante esta convocatoria concédense axudas, cunha duración máxima de catro anos, cuxo obxecto é a formación de doutores mediante o financiamento de contratos laborais, baixo a modalidade de contrato predoutoral, a fin de que investigadores en formación realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación de entre os descritos no artigo 13.2 da resolución de convocatoria.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: 27/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral do SUG Modalidade A e B 2020

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 06 de febreiro de 2020 publicouse a orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral modalidade A e B.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 06/03/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2019

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

Mediante esta convocatoria concédense axudas, cunha duración máxima de catro anos, cuxo obxecto é a formación de doutores mediante o financiamento de contratos laborais, baixo a modalidade de contrato predoutoral, a fin de que investigadores en formación realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación de entre os descritos no artigo 13.2 da resolución de convocatoria.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: 07/11/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral do SUG Modalidade A e B 2019

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 30 de xaneiro de 2019 publicouse a orde do 31 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral modalidade A e B.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral do SUG Modalidade A e B 2018

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 6 de febreiro de 2018 publicouse a orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral modalidade A e B.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 06/03/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa Predoutoral nas Universidades do SUG Modalidade A e B 2017

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 9 de xuño publicouse a orde do 29 de maio pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral modalidade A e B.


Entidade Convocante: Xunta de Galicia
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/06/2017 ás 14:00h
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto