USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Comunidade Autónoma


Proxectos colaborativos Campus Terra 2024

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da convocatoria é financiar o desenvolvemento de proxectos colaborativos entre os grupos de investigación do Campus Terra, liderados por persoal investigador contratado con título de doutor, coa finalidade de realizar estudos conxuntos que favorezan a cooperación entre grupos da mesma área científica ou de diferentes áreas científicas e o desenvolvemento de novas liñas e capacidades colaborativas. Estes estudos poden ser apoiados e reforzados coa participación de empresas ou outros centros de investigación.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 29/02/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo 2024

Estado: Pechada
Resume:

A consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ven de publicar a convocatoria de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, para os anos 2024 e 2025 (código de procedemiento TR811A).

Segundo o artigo 6.4. da convocatoria "ningunha entidade poderá figurar en máis dunha solicitude individual”. O incumprimento desta norma dará lugar a que únicamente se dea validez á solicitude presentada en primerio lugar e que se proceda á inadmisión das restantes solicitudes onde figure a entidade incumpridora. Sen embargo, unha mesma entidade poderá figura na solicitude individual e ademais nunha ou varias solicitudes conxuntas, sempre que concorra nestas con diferentes entidades sociais". No caso de existir varias propostas individuais, compriría realizar unha preselección previa, establecéndo a USC un prazo interno ata o 9 de febreiro para amosar o interese nesta convocatoria.

Achégase modelo de DECLARACIÓN DE INTERESE, para cumprimentar e enviar á dirección investigacion@usc.es

DOG

ENLACE Á SEDE ELECTRÓNICA XUNTA: TR811A - Axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social. - Sede Electrónica - Xunta de Galicia


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 01/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2024

Estado: Pechada
Resume:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
  • Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
  • Modalidade C: Proxectos de excelencia.

Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas á realización de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior da Xunta de Galicia

Estado: Pechada
Resume:

Concesión de subvencións a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.

O prazo interno para a achega de solicitudes remata o 26 de xullo de 2021 as 14:00 horas, polo que toda a documentación precisa para unha presentación de solicitude de dita convocatoria deberá achegarse antes da data indicada ao correo electrónico rescursoshumanos.investigacion@usc.es


Entidade Convocante: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto