USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Comunidade Autónoma


Subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020)

Estado: Aberta
Resume:

Cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).

Resolución

Extracto


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: 30/10/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Proxectos de investigación sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións 2019

Estado: Pechada
Resume:

Poderán solicitar este proxectos o persoal docente e investigador (PDI) a tempo completo en servizo activo na Universidade de Santiago de Compostela, que desenvolvan a súa actividade investigadora encol do Camiño de Santiago e as Peregrinacións.

consultar taboleiro


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 29/07/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas ao abeiro da RIS3 Galicia no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 orientadas:

a) Ao fomento da participación galega de calidade no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (en diante, Programa marco).

b) Á coordinación estratéxica entre ambas as fontes de financiamento, apoiando propostas presentadas a convocatorias do instrumento peme do Programa marco, ou a accións do Consello Europeo de Innovación (CEI) que lle dean continuidade, cunha excelente avaliación pero que non puideron ser financiadas por insuficiencia de crédito.


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: Según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas para realizar proxectos de investigación e para crear grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento, no marco da axenda 2030, que executarán os grupos e centros de investigación das universidades galegas

Estado: Pechada
Resume:

Realizar proxectos de investigación que teñan como obxectivo a promoción do desenvolvemento humano e sustentable, consonte a axenda nacional e internacional de desenvolvemento e, en particular, aliñados cos ODS de Nacións Unidas.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 21/06/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas á Proxectos, Destinados ao Desenvolvemento de Medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

Estado: Pechada
Resume:

Consideraranse proxectos de investigación dirixidos ao desenvolvemento dunha ou varias das accións seguintes (asociadas ás correspondentes medidas do documento refundido final do Pacto de Estado contra a violencia de xénero):

  • Estudos sobre o impacto do acoso, as agresións e os abusos sexuais no ámbito universitario (medida 8).
  • Estudo sobre a situación das mulleres maiores de 65 anos que sofren violencia de xénero. (medida 100).
  • Estudo sobre a situación dos menores (custodia, réxime de visitas, relacións co pai maltratador…) (medida 204).
  • Investigación en violencias sexuais: estudos diagnósticos, desenvolvemento estatístico, unificación de datos e publicidade dos mesmos. Estudios de prevalencia e deseño de indicadores para todos os tipos de violencias sexuais (medida 257).
  • Estudo sobre as novas realidades da Trata e as respostas operativas que deben implementarse para que as actuacións policiais teñan maior facilidade á hora de intervir en espazos de alto nivel de control por parte dos proxenetas, incluídas as vivendas (medida 266).
  • Sistemas de análise estatística que recolla as violencias machistas que sofren as mulleres que exercen a prostitución (medida 269).

Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaBolsas de colaboración en proxectos de investigación 2019

Estado: Pechada
Resume:

Esta resolución ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións que rexerán a convocatoria de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación concretos que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e que se inclúen como anexos a esta resolución (procedemento PR970B), na cal se detallan os requisitos específicos que deben reunir as persoas solicitantes, coa finalidade de contribuír á especialización na súa formación académica, profesional e investigadora.


Entidade Convocante: Consello da Cultura Galega
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 30/05/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Proxectos Piloto 2019

Estado: Pechada
Resume:

Accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agroalimentario, agrícola e forestal.

Información da convocatoria


Entidade Convocante: Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 06/03/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2019

Estado: Pechada
Resume:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: grupos de referencia competitiva.
  • Modalidade B: grupos con potencial de crecemento.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaPROXECTOS NOVOS PARA DINAMIZACIÓN DO XACOBEO 2021

Estado: Pechada
Resume:

Co obxectivo de participar na convocatoria de axudas a proxectos orixinais de dinamización do Ano Santo Xacobeo 2021, e na consideración de que o número de propostas por institución esta restrinxida a 3, as Vicerreitorías de Investigación e Innovación e de Comunicación, Cultura e Servizos publican esta convocatoria de expresión de interese, para coñecer as iniciativas previstas.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 05/02/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto