USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario convocatorias públicas de selección de persoal ano 2022
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Ámbito Nacional


Convocatoria 2021 de axudas a proxectos de colaboración público-privada do Programa estatal para impulsar a investigación científica, técnica e de innovación 2021-2023, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia

Estado: Aberta
Resume:

O obxectivo que se procura é apoiar o desenvolvemento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación públicos ou privados, co fin de incorporar coñecementos e resultados científicos-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento pre-competitivo de novas tecnoloxías, produtos e servizos.

Aínda que a convocatoria establece que os proxectos financiaranse vía préstamo ou subvención, a participación da universidade será sempre subvención.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 09/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para Redes de Investigación en Ciencias do Deporte 2022 (ampliación prazo)

Estado: Aberta
Resume:

Convocatoria de axudas para "Redes de Investigación en Ciencias del Deporte" para o ano 2022.

Pretenden promover a complementariedade de capacidades e recursos de investigación existentes entre grupos de investigación e xestores de distintas institucións e, deste xeito, contribuír á xeración de sinerxias de redes en ámbitos estratéxicos e novos para o conxunto do sistema deportivo español.


Entidade Convocante: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 28/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatorias de Proxectos Estratéxicos Orientados á Transición Ecolóxica e á Transición Dixital

Estado: Aberta
Resume:

Estas axudas teñen como finalidade fomentar as actividades de I+D+i co fin de incrementar a competitividade e liderado internacional da ciencia e a tecnoloxía españolas a través da xeración de coñecemento científico, mediante unha investigación de calidade orientada á transición ecolóxica e á transición dixital.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 19/01/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2021

Estado: Pechada
Resume:

Universidades, centros públicos de I+D+i, centros tecnolóxicos e entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro vinculadas á ciencia, á tecnoloxía, a investigación e a innovación


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 15/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento de actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a 2021

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras da Fundación Biodiversidad FSP (en diante FB) para a concesión de axudas para o fomento de actividades que contribúan á renaturalización urbana e fluvial, así como para a mitigación dos riscos de inundación, incrementando a infraestrutura verde e a conectividade dos espazos verdes e azuis.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o apoio a programas e proxectos de investigación en materia de xestión da biodiversidade, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a 2021

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras da Fundación Biodiversidad F. S. P. (en diante FB) para a concesión de axudas para o financiamento de proxectos de investigación que promovan a aplicación do coñecemento científico para a toma de decisións na planificación e xestión da biodiversidade.

convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 03/01/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaApoio a grandes proxectos transformadores de índole científico-técnica para a promoción da bioeconomía e a contribución á transición ecolóxica no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a 2021

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria da FB para a concesión de axudas para o financiamento de grandes proxectos transformadores de natureza científico-técnica que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, fomentando a participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas da Fundación Biodiversidade F.S.P. en réxime de concorrencia competitiva, a determinadas Ong para a participación na definición, proposta e execución de políticas públicas de competencia estatal

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras para a concesión de axudas para o financiamento da investigación e actividades que contribúan a unha transición ecolóxica que, a través do coñecemento científico, fagan fronte ao desafío do cambio climático e a conservación do patrimonio natural, en liña co establecido nos plans e estratexias do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e as súas actualizacións, especialmente no referido no Plan Estratéxico do patrimonio natural e a biodiversidade e no Plan Nacional de adaptación ao cambio climático.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 23/09/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria 2021 de adquisición de equipamento científico-técnico

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto das axudas é prover de equipamento científico-técnico aos servizos comúns de investigación das entidades, dotándoos de equipos de última xeración, favorecendo con iso a súa xestión especializada e eficiente, así como a expansión do uso e o acceso xeneralizado aos devanditos servizos comúns por parte dos grupos de investigación.

bases da convocatoria

Ver convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 06/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria subvención para a realización de posgraos de estudos feministas e de xénero e actividades do ámbito universitario realacionadas coa igualdade 2021

Estado: Pechada
Resume:

Concesión de subvencións públicas, co obxectivo de realizar posgraos de estudos de xénero conducentes á obtención do título de máster universitario e de Doutora ou Doutor, así como actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade.

Convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 28/06/2021 (Prazo interno de solicitudes USC: 23/06/2021)
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a Proxectos de I+D+i para a realización de Probas de Concepto 2021

Estado: Pechada
Resume:

Fomentar e acelerar a transferencia de coñecementos e resultados xerados en proxectos de investigación do Plan Estatal, a explotación dos mesmos en forma de produtos, bens, servizos ou outras aplicacións, así como potenciar o espírito emprendendor e innovador dos equipos de investigación, contribuíndo á súa capacitación a través de accións de formación, asesoramento e ao fornecemento das estratéxicas de transferencia de coñecementos e resultados das institucións beneficiarias dos devanditos proxectos.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 13/05/2021 ás 14:00 horas
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a proxectos de investigación en liñas estratéxicas, en colaboración público-privada 2021

Estado: Pechada
Resume:

As axudas teñen por obxecto o financiamento de proxectos de investigación industrial, inter e multidisciplinares, realizados en cooperación entre empresas e organismos de investigación tanto públicos como privados, a fin de dar resposta aos desafíos identificados nas prioridades temáticas ( topics).

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 18/05/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria ISCIII 2021

Estado: Aberta
Resume:

Convocatoria correspondente ao ano 2021 mediante tramitación anticipada de concesión de subvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2017-2020.

a) Actuacións obxeto de axuda dos Subprogramas Estatales de Formación, Incorporación e Mobilidade.

b) Actuacións obxeto de axuda do Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

https://sede.isciii.gob.es


Entidade Convocante: Instituto de Salud Carlos III
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Investigación Social 2021

Estado: Pechada
Resume:

A convocatoria busca apoiar proxectos de investigación social que destaquen pola súa excelencia e que estean baseados en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque orixinal e innovador, información robusta e sólida para comprender en profundidade os retos sociais da actualidade.

Os proxectos deben facer referencia a España e/ou Portugal.

Fase 1 - Propostas breves

  • Apertura da convocatoria: 2 de febreiro de 2021

  • Data límite de presentación: 24 de febreiro del 2021, a las 14 h CET

  • Evaluación ds propostas breves: Marzo – maio 2021


Fase 2 - Propostas compretas

  • Apertura da segunda fase: 13 de maio 

  • Data límite de presentación: 23 de xuño del 2021, a las 14 h CET

  • Evaluación fase 2.1: Xullo de 2021

  • Evaluación fase 2.2 (entrevistas): 16-17 de setembro del 2021

  • Notificación da resolución: 30 de setembro de 2021


Entidade Convocante: Fundación La Caixa
Publicado en: Outros
Prazo: Fase 1: 24 de febreiro del 2021, Fase 2: 23 de xuño del 2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Axudas para o Fomento da Cultura Científica, Tecnolóxica e da Innovación

Estado: Pechada
Resume:

- Incrementar a cultura científica, tecnolóxica e innovadora da sociedade española.
- Incrementar a difusión dos resultados de investigación científico-técnica e da innovación financiados con fondos públicos.
- Fomentar e incentivar o achegamento da ciencia, a tecnoloxía e a innovación aos cidadáns acurtando distancias entre o mundo científico e tecnolóxico e a sociedade en xeral.
- Mellorar a educación científico–técnica da sociedade en todos os niveis.
- Impulsar a participación activa da sociedade en actividades de divulgación científica.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: 27/01/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto