USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Ámbito Nacional


Programa COINCIDENTE 2020

Estado: Aberta
Resume:

Os proxectos no marco do programa COINCIDENTE deben ser tendentes ao desenvolvemento dun demostrador con funcionalidade militar e deben supoñer unha novidade tecnolóxica significativa, que satisfaga unha necesidade real ou potencial do Ministerio de Defensa.


Entidade Convocante: Ministerio de Defensa
Publicado en: Outros
Prazo: 24/07/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a avaliación da biodiversidade mariña en España 2020

Estado: Pechada
Resume:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Outros
Prazo: 17/06/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a avaliación da biodiversidade terrestre española 2020

Estado: Pechada
Resume:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Outros
Prazo: 17/06/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións de Accións de cooperación para o desenvolvemento para a formulación técnica de proxectos de cooperación para o desenvolvemento correspondentes ao 2020

Estado: Aberta
Resume:

Estas subvencións financiarán gastos da formulación técnica de propostas de proxectos a aquelas entidades que, sendo seleccionadas nunha lista curta dunha convocatoria internacional de conformidade co disposto no apartado anterior, presenten a proposta á segunda fase do procedemento dentro do período comprendido entre o 10 de xaneiro de 2020 e o 10 de setembro de 2020.

Quedan excluídos da presente convocatoria as licitacións de contratos de obras e subministracións.


Entidade Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e de Cooperación
Publicado en: Outros
Prazo: 11/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación

Estado: Pechada
Resume:

A finalidade das actuacións obxecto das axudas é impulsar a progresiva implantación dun modelo de ciencia en aberto, a participación cidadá na actividades de investigación científica e técnica, o estímulo das vocacións científicas e tecnolóxicas e o emprendemento e a cultura científica e tecnolóxica da sociedade, presentando especial atención a medidas destinadas a corrixir a brecha de xénero en materia de I+D+i.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 17/12/2019 ás 13:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos de I+D+i Programación Conxunta Internacional 2019 (segunda convocatoria)

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto destas axudas é apoiar proxectos de investigación de dimensión europea ou internacional, financiando a parte española de proxectos e programas de investigación multilaterais e colaborativos que concorresen con éxito a convocatorias europeas ou internacionais conxuntas nas que participa o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, en áreas temáticas específicas e que demostren excelencia científica e un valor engadido da colaboración internacional á hora de enfrontarse aos retos da sociedade.

Información da convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: 14/11/2019 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Retos-Colaboración do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente resolución é a aprobación da convocatoria e o desenvolvemento do procedemento de concesión para o ano 2019 das axudas da convocatoria Retos-Colaboración.

B.O.E.: http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/convocatoria_RTC2019_f.pdf

 


Entidade Convocante: Ministerio de Economía y Competitividad
Publicado en: Outros
Prazo: 24/10/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatorias de Proxectos de I+D de Xeración de Coñecemento e Proxectos de I+D+i Retos de Investigación

Estado: Pechada
Resume:

Vén de publicarse a convocatoria para o ano 2019 de axudas para a realización de proxectos para a realización de proxectos de I+D+i que inclúen as modalidades RETOS INVESTIGACIÓN e XERACIÓN DO COÑECEMENTO correspondentes ao programa Estatal de I+D+I.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 14/10/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaXI Convocatoria de Proxectos de Investigación

Estado: Pechada
Resume:

A Fundación Centro de Estudios Andaluces abre unha nova Convocatoria de Proxectos de Investigación, correspondente ao período 2019-2021, co obxectivo de promover e difundir aquelas investigacións e estudos realizados en universidades, fundacións, centros de investigación e calquera outra entidade que desenvolva proxectos de I+D, pública ou privada, que supoñan un avance real ou unha contribución significativa ao coñecemento e resolución dos retos sociais, económicos e culturais que afrontará Andalucía no seu futuro próximo.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 06/09/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de subvencións para a realización de proxectos de innovación para o desenvolvemento 2019

Estado: Pechada
Resume:

A presente convocatoria ten como obxecto o cofinanciamento de proxectos que impulsen solucións innovadoras, xa desenvoltas e testadas exitosamente a nivel piloto, co fin de aplicalas e demostrar a posibilidade de replicarlas a maior escala. Así mesmo, poderase cofinanciar a escalabilidade e replicabilidad daquelas solucións innovadoras xa aplicadas con éxito nos países socios da Cooperación Española (en diante CE).

Os proxectos abordarán problemas sociais, económicos, ambientais e de desenvolvemento da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable de forma integrada e cun enfoque innovador en termos de produto, servizo, proceso ou estratexia. Ademais, os proxectos deberán mellorar a cohesión social e as condicións de vida das persoas máis desfavorecidas que forman parte da base da pirámide nos países de asociación da CE.


Entidade Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e de Cooperación
Publicado en: Outros
Prazo: 04/07/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a avaliación da biodiversidade mariña en España 2019

Estado: Pechada
Resume:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.

https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-5


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Outros
Prazo: 10/06/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a avaliación da biodiversidade terrestre española 2019

Estado: Pechada
Resume:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Outros
Prazo: 10/06/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Subvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2019

Estado: Pechada
Resume:

Os obxectivos da Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación, aos que contribúe o Plan Estatal I+D+i, teñen como fin último impulsar o liderado internacional do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, garantir a sustentabilidade das capacidades de xeración de coñecementos e impulsar a competitividade do tecido empresarial do noso país sobre unha sólida base científica, tecnolóxica e de innovación en todas as súas dimensións.

Data de inicio do periodo de solicitude: 12/02/2019


Entidade Convocante: Ministerio de Economía y Competitividad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 11/07/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos en materia de adaptación ao cambio climático

Estado: Pechada
Resume:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.

Información da convocatoria:

https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion

Documentos relacionados:


Entidade Convocante: Fundación de Biodiversidad
Publicado en: Outros
Prazo: 31/01/2019 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para promover a cultura de defensa 2019

Estado: Aberta
Resume:

Esta convocatoria destínase aos proxectos ou actividades que se realicen desde o 1 de xaneiro ata o 2 de novembro de 2019.

As subvencións reguladas pola presente Orde teñen como finalidade impulsar a realización de actividades que promovan o coñecemento da Defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar de España e dos españois, así como a valoración e identificación por parte da sociedade española coa historia das Forzas Armadas e co esforzo solidario mediante o cal salvagardan os intereses nacionais.


Entidade Convocante: Ministerio de Defensa
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no Boletín Oficial do Estado.
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto