USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Outras Accións » Sen clasificación


Premios Nacionais de Investigación

Estado: Aberta
Resume:

A concesión dos Premios Nacionais de Investigación ten por finalidade o recoñecemento, por unha banda, do mérito de investigadores españois cunha dilatada carreira científica que estean a realizar un labor destacado nas súas respectivas áreas de investigación e contribuíndo de forma relevante ao avance do coñecemento; e, por outro, do mérito de investigadores españois menores de 40 anos que realicen un traballo excelente e alcancen logros relevantes nas súas respectivas áreas de investigación.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Ligazón de interese: Abrir páxinaPROGRAMA IGNICIA

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O Programa IGNICIA - Proba de Concepto ten como obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de organismos de investigación de Galicia, ao mercado.


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: 17/03/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2018-2019. Resultados

Estado: Aberta
Resume:

Avaliación da Produción Científica 2018-2019


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convención, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións que fomenten e promocionen a actividade congresual en Galicia, e proceder á súa convocatoria para os anos 2021-2022 (código de procedemento TU403A).

As actuacións subvencionables con cargo a estas axudas poderán ser cofinanciadas a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), caso en que deberán cumprirse as obrigas específicas e demais disposicións que se establecen ao respecto nestas bases reguladoras.

DOG


Entidade Convocante: Xunta de Galicia
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 13/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaExpresións de interese para actuar como avaliador ou avaliadora da DEVA

Estado: Aberta
Resume:

Está estructurada en 24 comisións temáticas constituidas por un presidente o presidenta e varios colaboradores, todos eles científicos de prestixio adscritos a universidades e organismos de investigación o desenvolvemento tecnolóxico.

A presentación de expresións de interese, aberta a todos os axentes que participan na sociedade do coñecemento, debe realizarse directamente na ligazón http://deva.aac.es/bancoEvaluadores, cumprimentando a ficha que aparece ao pulsar Novo Rexistro ou, en caso de xa estar rexistrado, actualizando a información contida na Base de datos.

http://deva.aac.es/?id=informaciongeneralinvestigacion


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaMANIFESTACIÓN DE INTERESE PARA A DEFINICIÓN DE ÁREAS ESTRATÉXICAS DE INVESTIGACIÓN NO EIDO DO CAMPUS DA CIDADANÍA

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A USC abre un proceso de presentación de manifestacións de interese co obxectivo de consolidar, estruturar e desenvolver unidades e áreas de investigación especializadas no marco do Campus da Cidadanía.

As manifestacións de interese deben estar avaladas por un mínimo de oito grupos de investigación dos cales seis deben ter a condición de GRC ou GPC na actualidade, reunir catro proxectos competitivos do Plan Nacional ou internacionais activos e abordar algún dos grandes retos globais presentes nas axendas políticas e de investigación que afecten de maneira importante á sociedade galega.

As manifestación de interese deben enviarse por correo electrónico seguindo o modelo establecido a vr.investigacion@usc.gal  ata o día 30 de decembro de 2020.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas COVID-19 de CDTI

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Dotada con 12 millóns de euros, está enfocada a proxectos que busquen:

  • Incrementar a dispoñibilidade dos produtos considerados de emerxencia.
  • Contribuír a mellorar o tratamento da enfermidade na actual pandemia.
  • Contribuír a mellorar o diagnóstico e o manexo clínico de pacientes.
  • Contribuir ao deseño, desenvolvemento e implantación de medidas de saúde pública para unha resposta eficaz á epidemia.

O prazo de presentación está aberto ata o 15 de decembro de 2020 ou ata o esgotamento dos fondos.


Entidade Convocante: Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI)
Publicado en: Outros
Prazo: 15/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de expresións de interese para o financiamento de proxectos de investigación sobre o SARS-COV-2 e a enfermidade COVID-19

Estado: Aberta
Resume:

DISPOÑIBILIDADE ORZAMENTARIA:
A dispoñibilidade orzamentaria estimada para o financiamento de proxectos é de 24 millóns de euros.

PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓNS DE INTERESE:
As expresións de interese presentaranse mediante correo electrónico na dirección: covid19@isciii.es utilizando a plantilla que se poderá descargar desde a páxina web do Instituto de Salud Carlos III a través deste hipervínculo plantilla COVID-19

PRAZO: Desde o 19 de marzo ata a extinción do Fondo COVID-19


Entidade Convocante: Instituto de Salud Carlos III
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaCaixaImpulse Express Call to tackle COVID-19

Estado: Aberta
Resume:

Do you have a biomedical innovation that could help tackle the COVID-19 pandemic crisis? "la Caixa" Foundation is launching a new express call  through CaixaImpulse, offering support to projects or technologies focused on preventing, diagnosing, treating or monitoring COVID-19.

Apply to the CaixaImpulse Express Call and get the impulse you need to address this global challenge.

Projects should fulfil the following requirements:
Projects, strategies or technologies focused on COVID-19
Transferability potential
Development plan
Relevant impact on patients and practitioners

More information


Entidade Convocante: Fundación La Caixa
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para a celebración de congresos, seminarios e xornadas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento

Estado: Pechada
Resume:

Financiamento de congresos, seminarios e xornadas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento que se vaian a realizar durante o período comprendido entre a data de concesión e o 30 de xuño de 2020. Quedarán excluídos da fase de valoración aqueles proxectos non directamente vinculados ás directrices e obxectivos do V Plan Director da Cooperación española.


Entidade Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e de Cooperación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 29/11/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Axudas á Publicacións en Aberto 2019

Estado: Pechada
Resume:

A convocatoria ten por obxecto mellorar a presenza da Universidade nos rankings internacionais e incentivar a publicación en aberto nas mais prestixiosas publicacións do JCR, SCOPUS e outras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: - Prazo 1: 15/05/2019 - 31/05/2019. - Prazo 2: 01/10/2019 - 20/10/2019.
Ligazón de interese: Abrir páxinaExpresión de Interese para Congresos Xacobeo 2020-2021

Estado: Pechada
Resume:

Co obxectivo de promover unha posible liña de axudas á organización de Congresos e Reunións Científicas de relevancia susceptibles de ser incluídos e cofinanciados no marco da programación do Xacobeo, o Vicerreitorado de Investigación e Innovación publica esta convocatoria de expresións de interese.

Convocatoria


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 20/05/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaExpresión de interese (Organización de Congresos 2019)

Estado: Pechada
Resume:

Co obxectivo de promover unha liña de axudas á organización de Congresos a Vicerreitoría de Investigación e Innovación publica esta convocatoria de expresión de interese para coñecer as iniciativas previstas para o ano 2019.

Convocatoria


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 31/01/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2017. Resultados

Estado: Pechada
Resume:

Avaliación da Produción Científica 2017


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 14/09/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2016. Resultados

Estado: Pechada
Resume:

 -


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 31/10/2017
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2015. Resultados

Estado: Pechada
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: OutrosAvaliación da Produción Científica 2013-2014. Resultados

Estado: Pechada
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto