USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Comunidade Autónoma


Axudas á realización de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior da Xunta de Galicia

Estado: Pechada
Resume:

Concesión de subvencións a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.

O prazo interno para a achega de solicitudes remata o 26 de xullo de 2021 as 14:00 horas, polo que toda a documentación precisa para unha presentación de solicitude de dita convocatoria deberá achegarse antes da data indicada ao correo electrónico rescursoshumanos.investigacion@usc.es


Entidade Convocante: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Conecta Covid da Axencia Galega de Innovación

Estado: Pechada
Resume:

convocatoria de Proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, programa Conecta COVID.

DOG


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 13/08/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento no marco da Axenda 2030

Estado: Pechada
Resume:

A presente convocatoria establece as condicións para a concesión de subvencións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para (código de procedemento administrativo PR815A):

a) A realización de proxectos de investigación que teñan como obxectivo a promoción do desenvolvemento humano e sustentable, consonte a axenda nacional e internacional de desenvolvemento e en particular aliñados cos ODS da Axenda 2030 de Nacións Unidas.

É necesario que os proxectos sexan relevantes para a cooperación para o desenvolvemento, e que o seu contido estea claramente relacionado con esta área, non sendo financiables nesta convocatoria as colaboracións científicas sen esta dimensión.

b) A creación de grupos de investigación, uni ou multidisciplinares, interuniversitarios ou non, no ámbito da cooperación para o desenvolvemento, que teñan como obxectivo principal a especialización na investigación en cooperación para o desenvolvemento, que consolide liñas de investigación nesta materia no SUG.


Entidade Convocante: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 21/06/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2021

Estado: Pechada
Resume:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:
   
• Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
• Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
• Modalidade C: Proxectos de excelencia.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 16/03/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións

Estado: Pechada
Resume:

Pola  presente  resolución  convócanse  para  o  exercicio  2020,  en  réxime  de  concorrenciacompetitiva, 21 proxectos de investigación, divulgación e docencia para a Cátedra Institucionalda USC do Camiño de Santiago e as Peregrinacións.

O  financiamento  da  presente  convocatoria,  por  un  importe  máximo  de  63.000 €,  efectuarase con  cargo  a  partida  orzamentaria  5075.4326.22900 da Cátedra  do  Camino  de  Santiago  e  as  Peregrinacións. 

Con cargo a este importe financiaranse 21 proxectos   para a Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, cun financiamento máximo de 3.000 euros por proxecto.

ver convocatoria


Entidade Convocante: Cátedra do Camino de Santiago e as Peregrinacións
Publicado en: Outros
Prazo: 23/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos de Investigación sobre a COVID-19

Estado: Pechada
Resume:

Apoiar proxectos sobre a Covid-19 que foron presentados á convocatoria do Instituto de Saúde Carlos III pero non acadaron financiamento (código de procedemento IN845D).

Titorial presentación solicitudes na sede da Xunta 


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: 20/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de expresións de interese do ISCIII para o financiamento de proxectos de investigación sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade COVID-19 con cargo ao Fondo COVID-19

Estado: Pechada
Resume:

A presente resolución ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión de axudas da Axencia Galega de Innovación, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade do COVID-19 que foron presentados á convocatoria de expresións de interese realizada pola Resolución do 19 de marzo, da Dirección do Instituto de Saúde Carlos III, e non acadaron financiamento, e realizar a súa convocatoria en 2020 (código de procedemento administrativo IN845D).


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 24/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto