USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Próxima convocatoria pública de selección de persoal 3/2022
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Outras Accións » Sen clasificación


Subvencións destinadas a actividades relacionadas coa recuperación da Memoria Democrática e as vítimas da Guerra Civil e da Ditadura

Estado: Aberta
Resume:

Concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva para levar a cabo os seguintes proxectos ou iniciativas:

  • Estudos e investigacións relativas á recuperación da Memoria Democrática, así como ao recoñecemento moral das vítimas da Guerra Civil e da Ditadura.
  • Publicacións e organización de cursos, xornadas, conferencias, exposicións e demais eventos de tipo científico e/o divulgativo sobre a Memoria Democrática.
  • A recompilación, conservación, estudo e difusión do patrimonio documental escrito, oral, audiovisual (fotografías, carteis, gravacións sonoras, películas...) ou intelectual (manifestacións artísticas, musicais, literarias...) da Guerra Civil e/o da Ditadura.

Unicamente poderá presentarse un máximo de catro solicitudes por entidade solicitante. Cada solicitude só contemplará un proxecto. As entidades ou persoas que actúen como solicitantes non poderán participar como colaboradoras en proxectos doutras solicitudes.

IMPORTANTE:

Debido á limitación de solicitudes que establece esta convocatoria e ao reducido do prazo de presentación, ata o 6 de xullo inclusive (dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado), os investigadores interesados seguirán o seguinte procedemento:

  • Enviar unha declaración de interese ata o día 27 de xuño, imprescindible para, se fose necesario, planificar unha selección.
  • Enviar a documentación correspondente como máximo ata o 4 de xullo.

Entidade Convocante: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 06/07/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Voltar

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto