USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Emprego » Convocatoria_Recualificacion
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023

logo

Común para as tres modalidades:

  WORD PDF
PREGUNTAS FRECUENTES   LIGAZÓN
     
     
     


MODALIDADE A: "Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores".

 

 WORD  PDF
 • CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO (CVA) DA PERSOA CANDIDATA

LIGAZÓN

 
 • HISTORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DO GRUPO RECEPTOR

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • MEMORIA XUSTIFICATIVA DO IMPACTO DESTA ESTANCIA NO PROGRESO DA CARREIRA DOCENTE E INVESTIGADORA DO CANDIDATO

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • CARTA DE ACEPTACIÓN DO CENTRO RECEPTOR

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • DECLARACIÓN RESPONSABLE

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • CARTA DE ACEPTACIÓN DO DEPARTAMENTO (só para o 3º ano)

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • CARTA DE ACEPTACIÓN DO GRUPO

LIGAZÓN

LIGAZÓN

MODALIDADE B: "Ayudas para la recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado".

 

 WORD  PDF
 • CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO (CVA) DA PERSOA CANDIDATA

LIGAZÓN

 

 • HISTORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DO GRUPO RECEPTOR

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • MEMORIA XUSTIFICATIVA DO IMPACTO DESTA ESTANCIA NO PROGRESO DA CARREIRA DOCENTE E INVESTIGADORA DO CANDIDATO

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • MEMORIA XUSTIFICATIVA DO IMPACTO NA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DEL COÑECEMENTO QUE APORTARÁ ESA ESTANCIA NO/A CANDIDATO/A E GRUPO DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AO QUE PERTENECE

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DO DEPARTAMENTO NO QUE SE ATOPA O CANDIDATO ACTUALMENTE

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DO CENTRO RECEPTOR

LIGAZÓN

LIGAZÓN

MODALIDADE C: "Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional".

 

 WORD PDF
 • CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO (CVA) DA PERSOA CANDIDATA

LIGAZÓN

 
 • HISTORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DO GRUPO RECEPTOR

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ADECUACIÓN DO CANDIDATO Ás NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DO COÑECEMENTO DO GRUPO RECEPTOR E IMPACTO ESPERADO

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO RECEPTOR USC

LIGAZÓN

LIGAZÓN

 • DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DO COORDINADOR DO GRUPO RECEPTOR USC

LIGAZÓN

LIGAZÓN

Ver convocatoria Data publicación: 02/07/2021

Ver corrección de erros Data publicación: 09/07/2021

Ver corrección de erros 2 Data publicación: 11/08/2021

Nomeamento das comisión avaliadoras das axudas para a Recualificación do sistema universitario español Data publicación: 09/09/2021

Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas Data publicación: 09/09/2021 - Prazo de enmenda do 10 ao 20 de setembro -

Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas Data publicación: 22/09/2021

Prazo de presentación de solicitudes: do 14 de xullo e rematará o 13 de agosto de 2021 (ambos os dous incluídos)

Contacto: investigacion.recualificacion@usc.es

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto